Indsætning af tabeller

Der er flere metoder til at oprette en tabel i et tekstdokument. Du kan indsætte en tabel fra en værktøjslinje, gennem en menukommando eller fra et regneark.

For at indsætte en tabel fra en værktøjslinje

 1. Placer markøren i dit dokument, hvor du vil indsætte tabellen.

 2. klik på pilen ud for ikonet Tabel på værktøjslinjen Standard eller Indsæt.

 3. Træk i tabelgitteret for at vælge antallet af rækker og kolonner som du ønsker og slip så.

For at annullere skal du trække til den anden side indtil Annuller vises i forhåndsvisningsområdet for gitteret.

For at indsætte en tabel med en menukommando

 1. Placer markøren i dit dokument, hvor du vil indsætte tabellen.

 2. Vælg Tabel - Indsæt tabel....

 3. I området Størrelse, indtast antal rækker og kolonner.

 4. Væg de indstillinger, som du vil bruge, og klik OK.

For at indsætte en tabel fra et Calc-regneark

 1. Åbn det LibreOffice Calc-regneark der indeholder det celleområde, som du vil indsætte.

 2. I regnearket, træk for at vælge cellerne.

 3. Vælg Rediger - Kopier.

 4. I dit tekstdokument, gør et af følgende:

Indstillinger

Er indsat som...

LibreOffice 24.2 Regneark

OLE-objekt - som med +V eller træk-og-slip

GDI-metafil

Grafik

Bitmap

Grafik

HTML

HTML tabel

Uformateret tekst

Tekst kun, tabulatorer som separatorer

Formateret tekst [RTF]

Teksttabel

DDE link

Table structure and contents, without formatting. With updating


Træk og slip et celleområde fra et Calc-regneark

 1. Åbn det LibreOffice Calc-regneark der indeholder det celleområde, som du vil indsætte.

 2. I regnearket, træk for at vælge cellerne.

 3. Klik og hold museknappen i de valgte celler.

 4. Træk de markerede celler ind i tekstdokumentet.

Støt os venligst!