Brug af Smartmærker

Smartmærker leverer yderligere information og funktionalitet til udvalgte ord i et Writer-dokument. De tilgængelige funktionaliteter kan være forskellige for forskellige Smartmærke-udvidelser.

Installation af Smartmærker

Smartmærker kan leveres som udvidelser til LibreOffice Writer.

For at installere et Smartmærke skal du gøre et af følgende:

Menuen Smartmærker

Enhver tekst i et Writer-tekstdokument kan markeres med et Smartmærke, der som standard er en magentafarvet understregning. Du kan ændre farven i - LibreOffice - Udseende.

Når du peger på et Smart Tag, informerer et tip dig om at trykke på og klikke, for at åbne menuen Smart Tags. Hvis du ikke bruger en mus, placerer du markøren på den valgte tekst og åbner kontekstmenuen med Skift+F10.

I menuen Smartmærker ser du de tilgængelige handlinger, der er defineret for dette Smartmærke. Vælg en indstilling fra menuen. Kommandoen Indstillinger for smartmærker åbner siden Smartmærker under Funktioner - Autokorrekturindstillinger.

For at aktivere og deaktivere Smartmærker

When you have installed at least one Smart Tags extension, you see the Smart Tags page in Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options. Use this dialog to enable or disable Smart Tags and to manage the installed tags.

Noteikon

Tekst der genkendes som et Smartmærke bliver ikke kontrolleret med den automatisk stavekontrol.


Støt os venligst!