Anvendelse af tekstformatering mens du skriver

For at anvende fed formatering

 1. Vælg den tekst, som du vil formatere.

 2. Press +B.

  You can also press +B, type the text that you want to format in bold, and then press +B when you are finished.

For at anvende kursivformatering

 1. Vælg den tekst, som du vil formatere.

 2. Tryk +I.

  Du kan også trykke +I, skrive den tekst, der skal formateres som kursiv, og så trykke +I når du er færdig.

Understregning af tekst

 1. Vælg den tekst, som du vil understrege.

 2. Tryk +U.

  Du kan også trykke på +U, skriv teksten som du vil have understreget, og til sidst trykke +U igen når du er færdig.

Støt os venligst!