Brug af sektioner

Sektioner er navngivne tekstblokke, inklusiv grafik eller objekter, som du kan bruge pĂĄ flere mĂĄder:

En sektion indeholder mindst ét afsnit. Når du vælger en tekst og opretter en sektion, bliver et afsnitsskift automatisk indsat i slutningen af teksten.

Du kan indsætte sektioner fra et tekstdokument eller et helt tekstdokument som en sektion i et andet tekstdokument. Du kan også indsætte sektioner fra et tekstdokument som kæde til et andet tekstdokument eller i det samme dokument.

Noteikon

For at indsætte et nyt afsnit umiddelbart før eller efter en sektion skal du klikke før eller efter sektionen og så trykke +Enter.


Sektioner og spalter

Du kan indsætte sektioner i en eksisterende sektion. For eksempel kan du indsætte en sektion, som indeholder to spalter, i en sektion, der indeholder en spalte.

Et sektionslayout pĂĄ for eksempel antallet af spalter har forrang over sidelayoutet, der er defineret i en sidetypografi.

Støt os venligst!