Udskrivning af flere sider på et ark

In the Page Layout section of the File - Print dialog, you have the option to print multiple pages on one sheet.

  1. Choose File - Print

  2. In the Page Layout section, do one of the following:

  1. For at udskrive to sider ved siden af hinanden på samme ark skal du vælge "2" i feltet Sider per ark.

  2. For at udskrive flere sider på samme ark, markér sideantallet per ark og indstil eventuelt rækkefølgen af sider. Det lille eksempel viser opstillingen af sider.

  1. Klik på Udskriv.

Støt os venligst!