Vælg hvad, der skal udskrives

Du kan vælge at udskrive enkelte sider, en række sider eller et udvalg fra et dokument.

Udskrivning af en enkelt side

 1. Vælg Filer - Udskriv for at åbne dialogen Udskriv.

 2. I sektionen Område og kopier vælger du indstillingen Sider. Tekstfeltet viser det aktuelle sidenummer.

 3. Indtast sidetallet på den side, du vil udskrive.

 4. Feltet Forhåndsvisning til venstre viser den valgte side.

Udskrivning af en række sider

 1. Vælg Filer ▸ Udskriv for at åbne dialogen Udskriv.

 2. I sektionen Område og kopier vælger du indstillingen Sider. Tekstfeltet viser det aktuelle sidetal.

 3. Indtast sidetallene på de sider, du vil udskrive.

  • Brug - til en række sider. For eksempel udskriver 1-4 alle sider fra 1 til 4.

  • Delvise områder er også tilladt: -5 udskriver alle sider op til side 5; 10- udskriver alle sider fra side 10 til dokumentets slutning.

  • Brug , eller ; i lister over sider. For eksempel udskriver 1,3;7 sidernes 1, 3 og 7. Mellemrum er valgfrie: 1, 3, 7 virker også.

  • Kombinationer er også mulige. For eksempel udskriver 1, 3, 5-10, 15- siderne 1,3, 5 til 10 og 15 til dokumentets slutning.

 4. Feltet Forhåndsvisning til venstre viser de valgte sider.

Udskrivning af et udvalg af tekst eller grafik

 1. Vælg det indhold, der skal udskrives.

 2. Vælg Filer ▸ Udskriv tfor at åbne dialogen Udskriv.

 3. I sektionen Område og kopier vælger du indstillingen Markering.

 4. Feltet Forhåndsvisning viser det valgte materiale. shows the selected material.

Støt os venligst!