Udskrivning af en brochure

Du kan udskrive et Writer-dokument som en brochure eller et hæfte. Det vil sige, at Writer udskriver to sider på hver side af papiret, så du, når du folder papiret, kan læse dokumentet som en bog.

Når du opretter et dokument, som du vil udskrive som en brochure, skal du bruge stående sideretning til siderne. Writer anvender brochurelayoutet, når du udskriver dokumentet.

LibreOffice er ikke designet til at håndtere brochure-udskrivning af dokumenter med liggende papirretning, men det er muligt at udskrive den slags dokumenter.

Det er ikke muligt at udskrive et stort billede over to sider. Skær billedet i to stykker og indsæt hver del på hver sin side.

For at udskrive en brochure

  1. Vælg Filer - Udskriv.

  2. I dialogen Udskriv skal du klikke på Egenskaber.

  3. I egenskabsdialogen til din printer skal du indstille papirretningen til liggende.

Tipikon

Hvis din printer udskriver duplex, og fordi brochurer altid udskrives i liggende format, bør du bruge indstillingen "duplex - kort kant" i din printeropsætningsdialog.


  1. Vend tilbage til dialogen Udskriv.

  2. I sektionen Sidelayout vælger du Brochure.

  3. Til en printer, der automatisk udskriver på begge sider af papiret, angiver du i sektionen Område og kopier at Ulige og lige sider skal medtages.

  1. Klik på Udskriv.

Hvis du udskriver et dokument i stående format på en liggende side, bliver to modstående sider i en brochure udskrevet ved siden af hinanden. Hvis du har en printer der kan udskrive på begge sider af papiret, så kan du oprette en hel brochure fra dit dokument uden at skulle sortere siderne senere. Hvis du har en printer, der kun kan udskrive på den ene side af papiret, så kan du opnå denne effekt ved først at udskrive de forreste sider med indstillingen "Forsider / højre sider / lige sider" markeret, så genindsætte hele papirstakken i din printer og udskrive alle de bagerste sider med indstillingen "Bagsider / venstre sider / ulige sider" markeret.

Noteikon

Hvis LibreOffice udskriver siderne i den forkerte rækkefølge, vælger du Udskriv i omvendt rækkefølge i sektionen Område og kopier og udskriv så dokumentet igen.


Støt os venligst!