Oprette og anvende sidetypografier

LibreOffice bruger sidetypografier til at angive layoutet for en side inklusiv sideretning, baggrund, margener, sidehoveder, sidefødder og tekstspalter. For at ændre layoutet af en enkelt side i et dokument, skal du oprette og anvende en brugerdefineret sidetypografi til siden.

For at definere en ny sidetypografi

 1. Vælg Vis ▸ Typografier.

 2. Klik på ikonet Sidetypografier.

 3. I listen af sidetypografier, højreklik et element, og vælg så Nyt.

 4. På fanebladet Administration indtastes et navn i feltet Navn

 5. Gør et af følgende:

 1. Brug fanebladene i dialogen til at indstille layoutindstillinger for sidetypografien, og klik på OK.

For at anvende en sidetypografi

 1. Klik på den side, som du vil anvende sidetypografien på.

 2. Gør et af følgende:

Manuel tilsidesættelse af "Næste typografi" i en sidetypografi

 1. Placer markøren mellem siden med sidetypografien og siden med den typografi, der er angivet i Næste typografi.

 2. Højreklik og vælg Rediger sideskift

 3. Vælg afkrydsningsfeltet Med sidetypografi.

 4. Indtast den sidetypografi, der skal anvendes.

Se En sidetypografis manuelt definerede område.

note

Der opstår en særlig situation, når en Næste typografi er forskellig fra sidetypografien selv, og du vil anvende denne sidetypografi på to fortløbende sider. Hvis du for eksempel har anvendt typografien Første side på en side og vil anvende Første side igen på den umiddelbart følgende side, må du først manuelt tilsidesætte typografien Første side, fordi den er konfigureret til at blive fulgt af Standard Afsnitstypografi.


For at anvende en sidetypografi på en ny side

 1. Klik i dokumentet, hvor den nye side skal starte.

 2. Vælg Indsæt ▸ Flere skift ▸ Manuelt skift.

 3. Vælg Sideskift.

 4. I feltet Sidetypografi vælger du den sidetypografi, du vil anvende på den side, der følger det mauelle skift.

 5. Klik på OK.

Støt os venligst!