Ændring af sideretning

Alle sideegenskaber for Writer tekstdokumenter, som for eksempel sideorientering, defineres af sidetypografier. Som standard bruger et nyt tekstdokument "Standard" sidetypografien til alle sider. Hvis du åbner et eksisterende tekstdokument, kan der være anvendt forskellige sidetypografier til de forskellige sider.

Det er vigtigt at vide, at de ændringer som du anvender for en sideegenskab kun vil påvirke de sider, der bruger den aktuelle sidetypografi. Den aktuelle sidetypografi er vist i statuslinjen i den nederste vindueskant.

For at ændre sideretningen for alle sider,

Hvis dit tekstdokument kun består af sider med samme sidetypografi, kan du ændre sidens egenskaber direkte:

 1. Vælg Formater - Sidetypografi.

 2. Klik på fanebladet Side.

 3. Under Papirformat, vælg "Portræt" eller "Landskab".

 4. Klik på OK.

For at ændre sideretningen på udvalgte sider

LibreOffice bruger sidetypografier til angive retningen af siderne i et dokument. Sidetypografier definerer flere sideegenskaber, som for eksempel sidehoved og sidefod eller sidemargener. Du kan enten ændre "Standard" sidetypografi for det aktuelle dokument, eller du kan definere egne sidetypografier og anvende disse sidetypografier på vilkårlige dele af din tekst.

Ved slutningen af denne hjælpeside, vil vi diskutere formålet med sidetypografier i detaljer. Hvis du er usikker på ideen med sidetypografier, så læs venligst afsnittet i slutningen af denne side.

note

Til forskel fra tegntypografier og afsnitstypografier er sidetypografierne ikke et hierarki. Du kan oprette en ny sidetypografi baseret på egenskaberne for en eksisterende sidetypografi, men når du senere skifter kildetypografien, vil den nye sidetypografi ikke automatisk arve ændringerne.


Hvis du kun vil ændre sideretningen for alle sider der anvender den samme sidetypografi skal du først bruge en sidetypografi og dernæst anvende denne typografi:

 1. Vælg Vis - Typografier

 2. Klik på ikonet Sidetypografier.

 3. Højreklik på en sidetypografi og vælg Ny.Den nye side får alle egenskaberne fra den valgte sidetypografi til at starte med

 4. På fanebladet Administration skal du skrive et navn for sidetypografien i feltet Navn, for eksempel "Min liggende".

 5. I feltet Næste typografi, skal du vælge den sidetypografi, som du vil anvende på den næste side. Se også afsnittet om omfanget af sidetypografier i slutningen af denne side.

 6. Klik på fanebladet Side.

 7. Under Papirformat, vælg "Portræt" eller "Landskab".

 8. Klik på OK.

Nu har du defineret en gyldig sidetypografi med navnet "Min Liggende". Dobbeltklik på sidetypografien "Min Liggende" i vinduet Typografier og formatering for at anvende den nye typografi. Alle sider i den aktuelle gruppe af sidetypografier vil blive ændret. Hvis du definerede "næste typografi" til at være en anden typografi, vil kun den første side af den aktuelle gruppe af sidetypografier blive ændret.

Hurtigt skift mellem Stående og Liggende sidelayout

LibreOffice Writers standardskabelon tilbyder flere sidelayout-typografier, hvoraf Standard sidetypografi har Stående papirretninng og typografienLiggende har liggende papirretning.

Disse typografier kan bruges til hurtigt at skifte mellen stående og liggende papirretning ved indsætte manuelle skift og vælge den passende sidetypografi som beskrevet herunder.

 1. Placer markøren, hvor sideskiftet skal indsættes.

 2. Gå til Indsæt ▸ Flere slags skift ▸ Manuelt skift. Dialogen Indsæt skift åbnes.

 3. Vælg indstillingen Sideskift og på rullelisten Sidetypografi vælger du den sidetypografi, der skal anvendes på siden efter skiftet (Standard Sidetypografi, Liggende og så videre).

 4. Hvid den anvendte skal udskiftes igen på et bestemt punkt i dokumentet (for eksempel for at skifte tilbage fra Liggende til Stående papirretning), placerer du markøren på dette sted og gentager de trin, der blev beskrevet før.

Omfanget af sidetypografier

Du bør være opmærksom på omfanget af sidetypografier i LibreOffice. Hvilke sider af dit tekstdokument bliver påvirket ved at redigere en sidetypografi?

En side lange typografier

En sidetypografi kan defineres til kun omfatte én side. Typografien "Første side" er et eksempel. Du sætter denne egenskab ved definere en anden sidetypografi til at være den "næste typografi" på Formater ▸ Sidetypografi ▸ (fanebladet) Organiser.

En 1 side lang typografi går fra den nederste kant af det aktuelle sidetypografiområde til det næste sideskift. Det næste sideskift vises automatisk når teksten flyder til den næste side. Dette kaldes også et blødt sideskift. Alternativt kan du indsætte et manuelt sideskift.

For at indsætte et manuelt sideskift på markørens position trykker du på +Enter eller vælger Indsæt - Manuelt skift og klikker så bare på OK.

Manuelt defineret område for en sidetypografi

Sidetypografien "Standard" sætter ikke en anden "Næste typografi" på Formater ▸ Sidetypografi ▸ (fanebladet) Organiser. I stedet sættes den "Næste typografi" også til at være "Standard". Alle sidetypografier, som følges af den samme sidetypografi, kan spænde over flere sider. Den øverste og nederste kant i sidetypografiens rækkevidde er defineret af "Sideskift med typografi". Alle sider mellem to "Sideskift med typografi" bruger den samme sidetypografi.

Du kan indsætte et "sideskift med typografi" direkte ved markørens position. Du kan også anvende egenskaben "sideskift med typografi" for et afsnit eller for en afsnitstypografi.

Udfør en hvilken som helst af de følgende kommandoer:

Støt os venligst!