Sidetal

I Writer er sidetal et felt, som du kan indsætte i din tekst.

To Quickly Insert a Page Number in Header or Footer of Page Style

Choose Insert - Page Numbers to open a dialog to guide you in inserting a page number in the current page style header or footer and setting the page number alignment.

For at indsætte sidetal

Choose Insert - Field - Page Number to insert a page number at the current cursor position.

tip

Hvis du ser teksten "Sidetal" i stedet for tallet, vælger du Vis ▸ Feltnavn ().


Disse felter vil dog ændre placering, når du tilføjer eller fjerner tekst. Derfor er det er bedst at indsætte feltet sidetal i et sidehoved eller en sidefod, som har den samme position og som gentages på hver side.

Vælg Indsæt - Sidehoved og sidefod - Sidehoved - (navn på sidetypografi) eller Indsæt - Sidehoved og sidefod - (navn på sidetypografi) for at føje et sidehoved eller en sidefod til alle sider med den aktuelle sidetypografi.

Starter med et defineret sidetal

Vi forestiller os at du gerne vil have mere kontrol over dokumentets sidenummerering. Du skriver et tekstdokument som skal begynde med side 12.

 1. Klik i det første afsnit af dit dokument.

 2. Vælg Formater - Afsnit - (fanebladet) Tekstforløb.

 3. Under Skift aktiverer du Indsæt. Aktiver Med sidetypografi så du kan angive det nye Sidetal. Klik på OK.

note

Det nye sidetal er en attribut til det første afsnit på siden.


For at vælge format til Sidetal

Du ønsker sidetal som romertal i, ii, iii, iv og så videre.

 1. Dobbeltklik umiddelbart før feltet med sidetallet for at åbne dialogen Rediger felter.

 2. Marker et talformat og klik OK.

Med forskellige formater til Sidetal i Sidehoveder og Sidefødder

Du har brug for nogle sider formateret med romertal, fulgt af de resterende sider i et andet format.

I Writer gøres det ved brug af forskellige sidetypografier. Den første sidetypografi har en sidefod med et sidetalsfelt formateret som romertal. Den følgende sidetypografi har en sidefod med et sidetalsfelt formaterede med et andet udseende.

Begge sidetypografier skal være adskilt af et sideskift. I Writer kan du have automatiske sideskift og manuelt indsatte sideskift.

Det afhænger af dit dokument, hvad der er bedst: enten at bruge manuelt indsatte sideskift mellem sidetypografier eller at bruge automatiske skift. Hvis du bare har brug for en titelside med en anden typografi end de andre sider, kan du bruge den automatiske metode:

Anvend en anden sidetypografi til den første side

 1. Klik ind i den første side af dit dokument.

 2. Vælg Vis - Typografier ().

 3. I vinduet Typografier og formatering, klik på ikonet Sidetypografier.

 4. Dobbeltklik på typografien "Første side".

Nu har din forside typografien "Første side" og de næste sider har automatisk "Standard Sidetypografi"

Nu kan du for eksempel indsætte en sidefod alene i "Standard sidetypografi" eller indsætte sidefødder i begge sidetypografier, men med forskelligt formaterede felter i sidetal.

For at anvende et manuelt indsat skift af sidetypografi

 1. Klik i begyndelsen af det første afsnit på siden, hvor en anden sidetypografi skal anvendes.

 2. Vælg Indsæt - Flere skift - Manuelt skift. Du ser nu dialogen Indsæt skift.

 3. I rullelisten Typografier skal du markere en sidetypografi. Du kan også angive et nyt sidetal. Klik på OK.

Den valgte sidetypografi vil blive brugt fra det aktuelle afsnit til det næste sideskift med typografi. Du skal muligvis først oprette den nye sidetypografi.

Støt os venligst!