Ændring af sidebaggrund

LibreOffice bruger sidetypografier til at angive baggrunden for siderne i et dokument. For eksempel: For at ændre sidebaggrunden for en eller flere sider i et dokument til et vandmærke, skal du oprette en sidetypografi, som bruger dette vandmærke som baggrund, og derefter anvende sidetypografien på siderne.

For at ændre sidebaggrunden

 1. Vælg Vis ▸ Typografier .

 2. Klik på ikonet Sidetypografier.

 3. I listen af sidetypografier, højreklik et element, og vælg så Nyt.

 4. På fanebladet Administration skal du skrive et navn for sidetypografien i feltet Navn.

 5. I feltet Næste typografi skal du vælge den sidetypografi, som du vil anvende på den næste side.

 1. Klik på fanebladet Flade.

 2. Vælg om du vil have en dækkende farve eller en grafik. Vælg derefter dine indstillinger fra fanebladet.

 3. Klik på OK.

For at ændre sidebaggrunden på alle siderne i et dokument

Før du begynder, skal du sikre dig, at du har oprettet en sidetypografi, som bruger en sidebaggrund. Se Ændring af sidebaggrund for detaljer.

 1. Vælg Vis ▸ Typografier .

 2. Klik på ikonet Sidetypografier.

 3. Dobbeltklik på den sidetypografi som bruger den sidebaggrund, du vil anvende.

For at bruge forskellige sidebaggrunde i det samme dokument

Før du begynder, skal du sikre dig, at du har oprettet en sidetypografi, som bruger en sidebaggrund. Se Ændring af sidebaggrund for detaljer.

 1. Klik foran det første tegn i det afsnit hvor du vil skifte sidebaggrunden.

 2. Vælg Indsæt - Manuelt skift.

 3. Vælg Sideskift.

 4. I feltet Typografi skal du vælge en sidetypografi, som bruger sidebaggrunden.

 1. Klik på OK.

Sidens vandmærke

Indsætter en vandmærketekst i den aktuelle sidetypografis baggrund.

Om sidehoveder og -fødder

Oprettelse af en sidetypografi baseret på den aktuelle side

Indsættelse af et kapitelnavn og -værdi i et sidehoved eller en sidefod

Formatering af sidehoveder eller sidefødder

Støt os venligst!