Indsættelse og sletning af sideskift

For at indsætte et manuelt sideskift

 1. Klik i dit dokument, hvor du ønsker den nye side skal begynde.

 2. Tryk på +Enter.

For at slette et manuelt sideskift

 1. Klik foran det første tegn på den side, der kommer efter et manuelt sideskift.

 2. Tryk på Tilbage.

For at slette et manuelt sideskift umiddelbart før en tabel

 1. Højreklik i tabellen, og vælg Tabel.

 2. Klik på fanebladet Tekstforløb.

 3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Skift.

Hurtigt skift mellem Stående og Liggende sidelayout

LibreOffice Writers standardskabelon tilbyder flere sidelayout-typografier, hvoraf Standard sidetypografi har Stående papirretninng og typografienLiggende har liggende papirretning.

Disse typografier kan bruges til hurtigt at skifte mellen stående og liggende papirretning ved indsætte manuelle skift og vælge den passende sidetypografi som beskrevet herunder.

 1. Placer markøren, hvor sideskiftet skal indsættes.

 2. Gå til Indsæt ▸ Flere slags skift ▸ Manuelt skift. Dialogen Indsæt skift åbnes.

 3. Vælg indstillingen Sideskift og på rullelisten Sidetypografi vælger du den sidetypografi, der skal anvendes på siden efter skiftet (Standard Sidetypografi, Liggende og så videre).

 4. Hvid den anvendte skal udskiftes igen på et bestemt punkt i dokumentet (for eksempel for at skifte tilbage fra Liggende til Stående papirretning), placerer du markøren på dette sted og gentager de trin, der blev beskrevet før.

tip

Læs hjælpesiden Ændring af papirretning for at få mere at vide om avancerede konfigurationer angående papirretning, der kan defineres.


Støt os venligst!