Ændring af nummerering i en nummereret liste

Du kan fjerne nummereringen fra et afsnit i en nummereret liste eller ændre tallet som en nummereret liste starter med.

tip

If you want numbered headings, use the Tools - Chapter Numbering menu command to assign a numbering to a paragraph style. Do not use the Numbering icon on the Formatting toolbar.


For at fjerne tallet fra et afsnit i en nummereret liste

  1. Klik foran det første tegn for afsnittet som du vil fjerne nummereringen fra.

  2. Gør et af følgende:

For at ændre den værdi som en nummereret liste starter med

  1. Klik hvor som helst i den nummererede liste.

  2. Vælg Formater - Punktopstilling og nummerering og klik så på fanebladet Tilpas.

  3. Indtast tallet du ønsker, listen skal starte med, i feltet Begynd ved.

  4. Klik på OK.

Støt os venligst!