Ændring af nummerering på en sorteret liste

Du kan fjerne nummereringen fra et afsnit på et sorteret liste eller ændre det tal, den sorterede liste begynder med.

Hvis du vil have nummererede overskrifter, vælger du Funktioner ▸ Kapitelnummerering. Denne kommando åbner en dialog, hvor nummereringsskemaer kan tilknyttes afsnitstypografier, der bruges til overskrifter. Brug ikke ikke ikonet Slå sorteret liste til/fra værktøjslinjen Formatering eller dialogen Formater ▸ Punktopstilling.

Fjernelse af tallet fra et afsnit på en sorteret liste

  1. Klik foran det første tegn for afsnittet som du vil fjerne nummereringen fra.

  2. Gør et af følgende:

Ændring af det tal, som en sorteret liste begynder med

  1. Klik hvor som helt på den sorterede liste.

  2. Vælg Formater ▸ Punktopstilling og nummerering og klik så på fanebladet Tilpas.

  3. Indtast tallet du ønsker, listen skal starte med, i feltet Begynd ved.

  4. Klik på OK.

Støt os venligst!