Angivelse af værdiområder

Du kan automatisk nummerere lignende elementer, såsom citater, i dit dokument.

  1. Skriv den tekst, som du vil tildele nummereringen til, for eksempel, "Citat nummer ".

  2. Vælg Indsæt - Felter - Flere felter, og klik så på fanebladet Variable.

  1. Klik på "Talområde" i listen Type.

  2. Skriv "Citat" i feltet Navn.

  3. Gør et af følgende:

  1. Klik på Indsæt, og klik så på Luk.

Nummerering og nummereringstypografi

Tilføjelse af punkttegn

Tilføj nummerering

Slå punktopstilling fra for individuelle afsnit.

Kombinering af sorterede lister

Bruge billedtekster

Støt os venligst!