Aktivering eller deaktivering af talgenkendelse i tabeller

LibreOffice kan automatisk genkende tal eller datoer, som du indtaster i en tabelcelle og konverterer dem fra tekst til et passende talformat. BrugTabel - Talformat til at ændre den indtastede værdis visning.

Når en indtastning ikke kan genkendes som et tal, ændres talkategoeien til tekst og indtastningen ændres ikke.

If Number recognition is not marked in the Options, numbers are saved in text format and are automatically left-aligned.

For at aktivere eller deaktivere denne funktion gør du et af følgende:

Denne funktionalitet anvends globalt på alle tabeller i alle dokumenter. Når den er aktiveret, resulterer indtastning af en dato eller et tal i tabelcelle i en automatisk formatering. Aktivering eller deaktivering af denne funktionalitet ændrer ikke den eksisterende formatering af data.

- LibreOffice Writer - Tabel

Støt os venligst!