Instruktioner i brug af LibreOffice Writer

På hjælpesiden til LibreOffice generelt kan du finde instruktioner som passer til alle moduler, såsom arbejde med vinduer og menuer, tilpasning af LibreOffice, datakilder, Galleri og træk og slip.

Hvis du vil hjælpe med et andet modul, skift til hjælpen for modulet med kombinationsfeltet i navigationsområdet.

Indtastning og formatering af tekst

Skift mellem tilstandene Indsæt og Overskriv

Brug af direkte-markøren

Navigering og markering med tastaturet

Indsæt specialtegn

Ordfuldførelse i tekstdokumenter

Indsæt hårde mellemrum, bindestreger og bløde bindestreger

Anvendelse af tekstformatering mens du skriver

Fremhævelse af tekst

Ændring af tekstfarven

Rotering af tekst

Brug af en ramme til at centrere tekst pĂĄ en side

Indrykke afsnit

Definere kanter for sider

Definere kanter omkring afsnit

Definere kanter for tabeller og tabelceller

Definere kanter for objekter

Fremstilling af hævet skrift eller sænket skrift

Ændre STORE/små bogstaver i en tekst

Flytning og kopiering af tekst i dokumenter

Nulstilling af skrifttypeattributter

Numbering for Headings

Arranging Headings in the Navigator

Gå til bestemt bogmærke

Brug af sektioner

Indsætte sektioner

Redigér afsnit

Kopier formatering med værktøjet Klon formatering

Skabeloner og typografier

Oprettelse af nye typografier ud fra markeringer

Anvendelse af typografier i fyldformattilstand

Opdatering af typografier fra markeringer

Brug af typografier fra et andet dokument eller en anden skabelon

Oprette og ændre standard- og tilpassede skabeloner

Udskrivning med Side-linjeafstand

Registrere og vise ændringer

Automatisk indtastning og formatering af tekst

Deaktivering af Autokorrektur

Oprettelse af punktopstillede lister, mens du skriver

Automatic Check Spelling

Brug af Autotekst

Tilføjelse af undtagelser til Autokorrekturliste

Skiftende sidetypografier pĂĄ ulige og lige sider

SlĂĄ punktopstilling fra for individuelle afsnit.

Fjerne linjeskift

Brug af typografier, nummerering af sider og af felter

Sidetal

Ændring af sideretning

Ændring af sidebaggrund

Anvendelse af typografier i fyldformattilstand

Oprettelse af nye typografier ud fra markeringer

Opdatering af typografier fra markeringer

Fortryd direkte formatering i et dokument

Formatering af sidehoveder eller sidefødder

Indsætte hyperlinks

Angivelse af værdiområder

Indsættelse og sletning af sideskift

Oprette og anvende sidetypografier

Om felter

Tilføje indtastningsfelter

Forespørgsel på brugerdata i felter eller betingelser

Konvertering af et felt til tekst

Indsættelse af et fast eller variabelt datofelt

Redigering af tabeller i tekst

Valg af tabeller, rækker og kolonner

Indsætning af tabeller

Sletning af tabeller eller indholdet af en tabel

Beregning i tekstdokumenter

Beregning af komplekse formler i tekstdokumenter

Beregning og indsættelse af resultatet af en formel i et tekstdokument

Visning af resultatet af en tabelberegning i en anden tabel

Beregning på tværs af tabeller

Beregner summen af en række tabelceller

Indsættelse af tekst før en tabel øverst på en side

Fletning og opdeling af celler

Gentagelse af en tabeloverskrift pĂĄ en ny side

Ændre størrelse på rækker og kolonner i teksttabeller

Modificering af rækker og kolonner med tastaturet

Kopiering af regnearksomrĂĄder til tekstdokumenter

Indsæt linjeskift i celler

Billeder, Tegninger, ClipArt, Fontwork

Placering af objekter

Bruge billedtekster

Adding Heading Numbers to Captions

Fontwork til grafisk tekstkunst

Indsættelse af grafik

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Indsættelse af grafik fra en fil

Indsættelse af grafik fra LibreOffice Draw eller Impress

Indsættelse af grafik fra Galleri med træk-og-slip

Indsættelse af et scannet billede

Indsætning af et Calc diagram i et tekstdokument

Animation af tekst

Rotering af tekst

Definition af grafik eller farver i sidernes baggrund (Vandmærke)

Indholdsfortegnelse, Indeks

Hoveddokumenter og underdokumenter

Angivelse af indeks- eller indholdsfortegnelseselementer

Opdatering, redigering og sletning af stikordsregistre og indholdsfortegnelser

Redigering eller sletning af elementer i indeks og oversigter

Formatering af et indeks eller en indholdsfortegnelse

Oprettelse af en indholdsfortegnelse

Oprettelse af stikordsregistre

Oprettelse af en litteraturliste

Brugerdefinerede indekser

Indekser der dækker flere dokumenter

Navigator til tekstdokumenter

Overskrifter, nummereringstyper

Nummerering og nummereringstypografi

Tilføjelse af punkttegn

Tilføj nummerering

Numbering for Headings

Oprettelse af punktopstillede lister, mens du skriver

Bruge billedtekster

Adding Heading Numbers to Captions

Angivelse af værdiområder

Hoveddokumenter og underdokumenter

Ændring af et listeafsnits listeniveau

Kombinering af sorterede lister

Ændring af nummerering på en sorteret liste

SlĂĄ punktopstilling fra for individuelle afsnit.

Tilføjelse af linjenumre

Sidehoveder, Sidefødder, Fodnoter

Om sidehoveder og -fødder

Indsættelse af sidetal i sidefødder

Indsættelse af et kapitelnavn og -værdi i et sidehoved eller en sidefod

Angivelse af forskellige sidehoveder og -fødder

Formatering af sidehoveder eller sidefødder

Indsættelse og redigering af fod- eller slutnoter

Afstand mellem fodnoter

Redigering af andre objekter i tekst

Placering af objekter

Oprettelse af punktopstillede lister, mens du skriver

Bruge billedtekster

Adding Heading Numbers to Captions

Tegne linjer i tekst

Anvende stregtyper ved brug af værktøjslinje

Defining Arrow Styles

Angive stregtyper

Indsætte, redigere og sammenkæde rammer

Stavning, Ordbøger, Orddeling

Kontrollerer stavning og grammatik

Automatic Check Spelling

Tilføjelse af undtagelser til Autokorrekturliste

Fjernelse af ord fra en brugerdefineret ordbog

Orddeling

Synonymordbog

Formularbreve, etiketter og visitkort

Oprettelse af et formularbrev

Opret og udskriv etiketter og visitkort

Udskrive adresseetiketter

Betinget tekst

Betinget tekst til sideantal

Arbejde med dokumenter

Udskrivning af en brochure

Hoveddokumenter og underdokumenter

Forhåndsvisning af en side før udskrivning

Udskrive hurtigere med reducerede data

Udskrivning af flere sider pĂĄ et ark

Udskrivning i omvendt rækkefølge

Valg af papirbakker i printeren

Gem tekstdokumenter i HTML-format

Indsættelse af et helt tekstdokument

Gem dokumenter i andre formater

Ă…bner dokumenter gemt i andre formater

Sende dokumenter som e-mail

Ændre dit arbejdskatalog

Diverse

Brug af genvejstaster (LibreOffice Writer-tilgængelighed)

Brug af Autotekst

Brug af Smartmærker

Afsendelse af fax og konfigurering af LibreOffice for fax

Indsæt indhold i specielle formater

Oprettelse af en sidetypografi baseret pĂĄ den aktuelle side

Betinget tekst

Betinget tekst til sideantal

Flytning og kopiering af tekst i dokumenter

Skjul tekst

Viser skjult tekst

Opret kontroltegnstekst

Indsætte hyperlinks med navigatoren

Navigator til tekstdokumenter

Fastgørelse og ændring af vinduesstørrelse

Aktivering eller deaktivering af talgenkendelse i tabeller

Forhåndsvisning af en side før udskrivning

Udskrivning af flere sider pĂĄ et ark

Valg af papirbakker i printeren

Indsætte krydshenvisninger

Brug af regulære udtryk i tekstsøgninger

Gem tekstdokumenter i HTML-format

Anvendelse af tekstformatering mens du skriver

Brug af direkte-markøren

Indsætte, redigere og sammenkæde rammer

Indsættelse af et helt tekstdokument

Tælle ord

Ombrydning af tekst omkring objekter

Optagelse af en makro

Støt os venligst!