Indsættelse af grafik fra en fil

  1. Choose Insert - Image.

  2. Vælg filen. I feltet Filtype kan du begrænse udvalget til bestemte filtyper.

  3. Marker feltet Kæde, hvis du vil have en kæde til den oprindelige fil.

    Hvis feltet Kæde er markeret, genindlæses bitmap-billedet, når som helst dokumentet opdateres og indlæses. Ændringer du har foretaget i den lokale kopi af billedet i dokumentet, gendannes og billedet vises.

    Hvis feltet Kæde ikke er markeret, arbejder du altid med kopien, der blev oprettet, da grafikken blev indsat første gang.

    For at integrere grafik, som først blev indsat som kæde, gå til Rediger - Kæder og klik på knappen Ophæv kæde.

  4. Klik Åbn for at indsætte billedet.

Som standard vil den indsatte grafik blive centreret over afsnittet, som du klikkede i.

Støt os venligst!