Brugerdefinerede indekser

Du kan oprette så mange brugerdefinerede indekser, som du vil.

For at oprette et brugerdefineret indeks

 1. Marker et eller flere ord, som du vil føje til et brugerdefineret indeks.

 2. Vælg Indsæt - Indekser og oversigter - Indekselement.

 3. Klik på knappen Nyt brugerdefineret indeks ved siden af feltet Indeks.

 4. Skriv et navn på indekset i feltet Navn og tryk på OK.

 5. Klik på Indsæt for at tilføje de(t) valgte ord til det nye indeks.

 6. Klik på Indsæt.

For at indsætte et brugerdefineret indeks

 1. Klik i dokumentet, hvor du vil indsætte indekset.

 2. Vælg Indsæt - Indholdsfortegnelse og Indeks - Indholdsfortegnelse, Indeks eller Litteraturliste,

 3. På fanebladet Type markeres navnet på den brugerdefinerede oversigt, som du oprettede i feltet Type.

 1. Vælg de indstillinger du ønsker.

 2. Klik på OK.

Hvis du vil bruge en anden afsnitstypografi for et element i indholdsfortegnelsen, skal du vælge Typografier og så klikke på knappen (...) ved siden af feltet. Vælg typografien på listen, og klik så på knappen >> eller << for at definere kapitelniveauet for afsnitstypografien.

Oprettelse af en indholdsfortegnelse

Angivelse af indeks- eller indholdsfortegnelseselementer

Opdatering, redigering og sletning af stikordsregistre og indholdsfortegnelser

Formatering af et indeks eller en indholdsfortegnelse

Redigering eller sletning af elementer i indeks og oversigter

Oprettelse af stikordsregistre

Oprettelse af en litteraturliste

Indekser der dækker flere dokumenter

Støt os venligst!