Oprettelse af en indholdsfortegnelse

Den bedste måde til at generere en indholdsfortegnelse på er at anvende de foruddefinerede typografier for afsnitsoverskrifter, såsom "Overskrift 1", til de afsnit, som du vil inkludere i din indholdsfortegnelse. Efter at du har anvendt disse typografier, kan du oprette en indholdsfortegnelse.

For at indsætte en indholdsfortegnelse

  1. Klik i dokumentet, hvor du vil oprette indholdsfortegnelsen.

  2. Vælg Indsæt - Indholdsfortegnelse og stikordsregister - Indholdsfortegnelse, stikordsregister eller litteraturliste, og klik så på fanen Type.

  3. Vælg "Indholdsfortegnelse" i feltet Type.

  4. Vælg de indstillinger du ønsker.

  5. Klik på OK.

Hvis du vil bruge en anden afsnitstypografi som en indførsel i en indholdsfortegnelse, vælger du afkrydsningfeltet Yderligere typografier i området Opret fra og derefter klikker på knappen Tildel typografier ved siden af afkrydsningsfeltet. I dialogen Tildel typografier klikker du på typografien i listen og derefter på knappen >> eller << for at definere afsnitstypografiens dispositionsniveau.

tip

LibreOffice opretter elementer i Indholdsfortegnelsen baseret på afsnitstypografiens dispositionsniveau og afsnittets indhold. Hvis afsnittet er tomt, bliver det ikke medtaget i Indholdsfortegnelsen. For gennemtvinge at det tomme afsnit bliver oplistet i Indholdfortegnelsen, tilføjer du manuelt et mellemrum eller et mellemrum uden ombrydning til afsnittet. Mellemrum, der tilføjes i tekstfeltet Efter på fanebladet Nummerering i dialogen Kapitelnummerering påvirker ikke dette formål, da de er en del af afsnitsnummereringen, ikke afsnitsindholdet.


For at opdatere en indholdsfortegnelse

Gør et af følgende:

Angivelse af indeks- eller indholdsfortegnelseselementer

Opdatering, redigering og sletning af stikordsregistre og indholdsfortegnelser

Formatering af et indeks eller en indholdsfortegnelse

Redigering eller sletning af elementer i indeks og oversigter

Oprettelse af stikordsregistre

Brugerdefinerede indekser

Oprettelse af en litteraturliste

Indekser der dækker flere dokumenter

Støt os venligst!