Oprettelse af stikordsregistre

  1. Klik i dit dokument, hvor du vil indsætte indekset.

  2. Vælg Indsæt - Indholdsfortegnelse og stikordsregister - Indholdsfortegnelse, stikordsregister eller bibliografi....

  3. På fanebladet Type, vælg "Stikordsregister" i feltet Type.

  4. Hvis du vil bruge en konkordansfil skal du markere Konkordansfil i området Indstillinger, klikke på knappen Filer og finde en eksisterende fil eller oprette en ny konkordansfil.

  5. Definer formateringsindstillingerne for stikordsregisteret, enten på det aktuelle faneblad eller på et andet af dialogens faneblade. For eksempel, hvis du vil bruge enkeltbogstavsoverskrifter i dit stikordsregister, klik på fanebladet Elementer, og vælg så Alfabetisk skilletegn. For at ændre formateringen af niveauer i stikordsregisteret, klik på fanebladet Typografier.

  6. Klik på OK.

  7. For at opdatere stikordsregisteret, højreklik i stikordsregisteret, og vælg så Opdater indeks/oversigt.

Støt os venligst!