Angivelse af indeks- eller indholdsfortegnelseselementer

For at angive indekselementer

  1. Klik i et ord, eller vælg det ord i dit dokument som du vil bruge som et indekselement.

  2. Vælg Indsæt - Indholdsfortegnelse og stihordsregister- Indekselement..., og gør en af følgende ting:

For at angive indholdsfortegnelseselementer

Den bedste måde at generere en indholdsfortegnelse på er at anvende de foruddefinerede typografier for afsnitsoverskrifter såsom "Overskrift 1" til de afsnit, som du vil inkludere i din indholdsfortegnelse.

For at anvende en brugerdefineret afsnitstypografi som et indholdsfortegnelseselement

  1. Vælg Funktioner - Kapitelnummerering og klik på fanebladet Nummerering.

  2. Vælg den afsnitstypografi, som du vil inkludere i din indholdsfortegnelse, i feltet Afsnitstypografi.

  3. I listen Niveau, klik det hierarkiske niveau, som du vil anvende afsnitstypografien på.

  4. Klik på OK. Du kan nu anvende typografien på overskrifter i dit dokument og inkludere dem i din indholdsfortegnelse.

tip

LibreOffice opretter elementer i indholdsfortegnelsen baseret på afsnitstypografiens afsnitstypografi og afsnitsindhold. Hvis afsnittet er tomt, bliver det ikke medtaget i indholdsfortegnelsen. For at gennemtvinge, at det tomme afsnit bliver oplistet i indholdsfortegnelsen, indsætter du manuelt et mellemrum eller en usynlig adskiller uden ombrydning i afsnittet. Mellemrum, der er tilføjet i tekstfeltet Efter på fanebladet Nummerering i dialogen Kapitelnummerering, vil ikke fungere til dette formål, eftersom de er en del afsnitsnummereringen, ikke afsnitsindholdet.


Støt os venligst!