Opdatering, redigering og sletning af stikordsregistre og indholdsfortegnelser

  1. Placer markøren i stikordsregisteret eller indholdsfortegnelsen.

    Hvis du ikke kan placere markøren i stikordsregistret eller indholdsfortegnelsen, skal du vælge - LibreOffice Writer - Formateringshjælp, og så vælge Aktiver markør i afsnittet Beskyttede områder.

  2. Højreklik og vælg en redigeringsmulighed fra menuen.

Du kan også lave ændringer direkte på et stikordsregister eller en indholdsfortegnelse. Højreklik i stikordsregisteret eller indholdsfortegnelsen, vælg Rediger stikordsregister eller indholdsfortegnelse, klik på fanebladet stikordsregister eller indholdsfortegnelse, og ryd derefter afkrydsningsfeltet Beskyt mod manuelle ændringer.

Oprettelse af en indholdsfortegnelse

Opdatering, redigering og sletning af stikordsregistre og indholdsfortegnelser

Formatering af et indeks eller en indholdsfortegnelse

Redigering eller sletning af elementer i indeks og oversigter

Oprettelse af stikordsregistre

Brugerdefinerede indekser

Oprettelse af en litteraturliste

Indekser der dækker flere dokumenter

Støt os venligst!