Opdatering, redigering og sletning af stikordsregistre og indholdsfortegnelser

  1. Placer markøren i stikordsregisteret eller indholdsfortegnelsen.

    Hvis du ikke kan placere markøren i stikordsregistret eller indholdsfortegnelsen, skal du vælge - LibreOffice Writer - Formateringshjælp, og så vælge Aktiver markør i afsnittet Beskyttede områder.

  2. Højreklik og vælg en redigeringsmulighed fra menuen.

Du kan også lave ændringer direkte på et stikordsregister eller en indholdsfortegnelse. Højreklik i stikordsregisteret eller indholdsfortegnelsen, vælg Rediger stikordsregister eller indholdsfortegnelse, klik på fanebladet stikordsregister eller indholdsfortegnelse, og ryd derefter afkrydsningsfeltet Beskyt mod manuelle ændringer.

Støt os venligst!