Indsætte hyperlinks med navigatoren

Du kan indsætte en krydshenvisning som et hyperlink i dit dokument ved at bruge navigatoren. Du kan endda kryds-referere punkter fra andre LibreOffice dokumenter. Hvis du klikker på hyperlinket når dokumentet er åbnet i LibreOffice, bliver du ført til det kryds-refererede element.

  1. Åbn dokumentet (eller dokumenterne) som indeholder de elementer, du vil krydsreferere.

  2. På Standardlinjen, klik på ikonet Navigator.

  3. Klik på pilen ved siden af ikonet Træktilstand, og kontroller at Indsæt som hyperlink er valgt.

  4. I listen ved bunden af Navigatoren, marker det dokument, som indeholder elementet, som du vil kryds-referere.

  5. I navigatorlisten, klik på plustegnet ved siden af det element, som du vil indsætte som et hyperlink.

  6. Træk elementet til det sted hvor du vil indsætte hyperlinket i dokumentet.

Navnet på elementet bliver indsat i dokumentet som et understreget hyperlink.

Støt os venligst!