Skjul tekst

Du kan bruge felter og sektioner til at skjule eller vise tekst i dit dokument, hvis en betingelse er opfyldt.

Før du kan skjule tekst, skal du oprette en variabel til brug i betingelsen for at skjule teksten.

For at oprette en variabel

 1. Klik i dit dokument og vælg Indsæt - Felter - Flere felter.

 2. Klik på fanebladet Variable og klik så på "Definer variabel" i listen Type.

 3. Klik "Standard" i listen Format.

 4. Skriv et navn på variablen i feltet Navn, for eksempel Skjul".

 5. Indtast en værdi for variablen i feltet Værdi, for eksempel 1.

 6. For at skjule variablen i dit dokument, marker Usynlig.

 7. Klik på Indsæt og Luk.

For at skjule tekst

 1. Klik i dokumentet, hvor du vil tilføje teksten.

 2. Vælg Indsæt - Felter - Flere felter og klik på fanebladet Funktioner.

 3. Klik "Skjult tekst" i listen Type.

 4. Indtast et udtryk i feltet Betingelse. For eksempel, ved brug af variablen, som du tidligere definerede, indtast Skjul==1.

 5. Skriv den tekst, som du vil skjule, i feltet Skjult tekst.

 6. Klik på Indsæt og Luk.

For at skjule et afsnit

 1. Klik i afsnittet hvor du vil tilføje teksten.

 2. Vælg Indsæt ▸ Felt ▸ Flere felter og klik på fanebladet Funktioner.

 3. Klik "Skjult afsnit" i listen Type.

 4. Indtast et udtryk i feltet Betingelse. For eksempel, ved brug af variablen, som du tidligere definerede, indtast Skjul==1.

 5. Klik på Indsæt og Luk.

note

Du skal aktive denne funktion ved at fjerne afkrydsningen Skjulte afsnit i dialogen LibreOffice Writer ▸ Vis. Når feltet er afkrydset, kan du ikke skjule noget afsnit.


For at skjule en sektion

 1. Vælg den tekst, som du vil skjule i dit dokument.

 2. Vælg Indsæt ▸ Sektion.

 3. I området Skjul, vælg Skjul, og indtast så et udtryk i feltetBetingelse. For eksempel for at bruge variablen, som du tidligere definerede, skal du indtaste Skjul==1.

 4. Klik på Indsæt.

Støt os venligst!