Indsættelse og redigering af fod- eller slutnoter

Fodnoter refererer til mere information om et emne ved bunden af en side og slutnoter refererer til information til sidst i dokumentet. LibreOffice nummererer automatisk fod- og slutnoterne.

For at indsætte en fodnote eller slutnote

  1. Klik i dokumentet, hvor du vil placer ankeret på noten.

  2. Vælg Indsæt - Fodnote og Slutnote - Fodnote eller Slutnote.

  3. I området Nummerering, skal du vælge det format, som du vil bruge. Hvis du vælger Tegn, skal du klikke på knappen Gennemse... og vælge det tegn, som du vil bruge til fodnoten.

  4. I området Type, vælg Fodnote eller Slutnote.

  5. Klik på OK.

  6. Indtast noten.

Ikon

Du kan også indsætte fodnoter ved at klikke på ikonet Indsæt fodnote direkte på værktøjslinjen Indsæt.

Indsæt ikonet Slutnote

Du kan indsætte slutnoter direkte ved at klikke på ikonet Indsæt slutnote på værktøjslinjen Standard eller Indsæt eller vælg Indsæt - Fodnote og slutnote - Slutnote.

For at redigere fodnoter eller slutnoter

tip

Genvejstaster kan oprettes til at indsætte, redigere og navigere til fodnoter og slutnoter. Vælg fanebladet Funktioner ▸ Tilpas ▸ (fanebladet) Tastatur og skriv note i feltet Funktioner for at se mulighederne.


Støt os venligst!