Tilføje indtastningsfelter

Et indtastningsfelt er en variabel, som du kan klikke på i et dokument for at åbne en dialog, hvor du kan redigere variablen.

  1. Vælg Indsæt - Felter - Flere felter, og klik så på fanebladet Funktioner.

  2. Klik på "Indtastningsfelt" i listen Type.

  3. Klik på Indsæt og skriv teksten for variablen.

  4. Klik på OK.

Tipikon

For hurtigt at åbne alle indsætningsfelter i et dokument til redigering trykker du på +Skift+F9.


Støt os venligst!