Indsættelse af et fast eller variabelt datofelt

Du kan indsætte den aktuelle dato som et felt, der opdateres hver gang du åbner dokumentet, eller som et felt der ikke opdateres.

  1. Vælg Indsæt - Felter - Flere felter og klik på fanebladet Dokument.

  2. Klik på 'Dato' i listen Type og gør et af følgende:

    For at indsætte datoen som et felt, der opdateres hver gang du åbner dokumentet, klik på 'Dato' i listenUdvalg.

    For at indsætte datoen som et felt, der ikke opdateres, klik 'Dato (fast)' i listen Udvalg.

Støt os venligst!