Skiftende sidetypografier på ulige og lige sider

Ikon

LibreOffice kan automatisk anvende skiftende sidetypografier på lige (venstre) og ulige sider (højre) i dit dokument. Du kan for eksempel bruge sidetypografier til at vise forskellige sidehoveder og -fødder på lige og ulige sider. Den aktuelle sidetypografi vises i Statuslinjen nederst i arbejdsområdet.

For at definere skiftende sidetypografier

  1. Vælg Vis - Typografier og formatering og klik så på ikonet Sidetypografi.

  2. I listen af sidetypografier, højreklik på "Venstre side" og vælg Modificer.

  3. Klik på fanebladet Administration.

  4. Vælg "Højre side" i feltet Næste typografi, og klik så på OK.

  5. I listen over sidetypografier, højreklik på "Højre side" og vælg Modificer.

  6. Vælg "Venstre side" i feltet Næste typografi, og klik så på OK.

  7. Gå til den første side i dit dokument, og dobbeltklik "Højre side" på listen af sidetypografier i vinduet Typografier.

For at føje et sidehoved til én af sidetypografierne, skal du vælge Indsæt - Sidehoved, og så vælge den sidetypografi, som du vil føje sidehovedet til. Skriv den tekst, som du vil bruge som sidehoved i sidehovedets ramme.

For at føje en sidefod til én af sidetypografierne, skal du vælge Indsæt - Sidehoved og sidefod - Sidefod, og så vælge den sidetypografi, som du vil tilføje sidefoden. Skriv den tekst, som du vil bruge som sidefod i sidefodens ramme.

Tipikon

Hvis du ikke vil have et sidehoved eller en sidefod på titelsiden i dit dokument, skal du anvende typografien "Første Side" til titelsiden.


For at undertrykke udskrift af tomme sider

Hvis to lige eller to ulige sider følger umiddelbart efter hinanden i dit dokument, vil Writer som standard indsætte en tom side. Du kan undertrykke disse automatisk genererede tomme sider ved udskrivning og ved eksport til PDF.

  1. Vælg - LibreOffice Writer - Udskriv.

  2. Ryd feltet Udskriv automatisk indsatte tomme sider.

Støt os venligst!