Betinget tekst

Du kan konfigurere felter i dit dokument som viser tekst, når en betingelse, som du bestemmer, er opfyldt. For eksempel kan du definere den betingede tekst, som bliver vist i en række rykkerbreve.

Konfigurering af betinget tekst i dette eksempel er en to-delt proces. Først opretter du en variabel, derefter opretter du betingelsen.

For at definere en betinget af variabel

Første del af eksemplet er at definere en variabel for betingelsessætningen.

 1. Vælg Indsæt - Felter - Flere felter, og klik så på fanebladet Variable.

 2. Klik pĂĄ "Definer variabel" i listen Type.

 3. Skriv et navn pĂĄ variablen i feltet Navn, for eksempel PĂĄmindelse.

 4. Klik pĂĄ "Tekst" i listen Format.

 5. Indtast 1 i feltet Værdi, og klik så på Indsæt.
  Listen Formater viser nu et "Standard" format.

For at definere en betingelse og den betingede tekst

Den anden del af eksemplet er at definere den betingelse, der skal være opfyldt, og at indsætte en pladsholder til visning af den betingede tekst i dit dokument.

 1. Placer markøren, hvor du vil indsætte den betingede tekst i din tekst.

 2. Vælg Indsæt - Felter - Flere felter, og klik så på fanebladet Funktioner.

 3. Klik pĂĄ "Betinget tekst" i listen Type.

 4. Skriv PĂĄmindelse EQ "3" i feltet Betingelse. Med andre ord vil den betingede tekst blive vist, nĂĄr variablen i feltet, som du definerede i starten af dette eksempel, er lig med tre.

  Anførselstegnene om "3" angiver at variablen, som du definerede i starten af dette eksempel, er en tekststreng.

 1. Skriv den tekst, som du vil vise, når betingelsen er opfyldt, i feltet Så. Der er næsten ingen grænse for længden af den tekst, som du kan indtaste. Du kan indsætte et afsnit i denne boks.

 2. Klik på Indsæt, og klik så på Luk.

For at vise den betingede tekst

I dette eksempel vises den betingede tekst, når værdien af den betingede variabel er lig med 3.

 1. Placer din markør foran feltet, som du definerede i starten af dette eksempel, og vælg så Rediger - Felter.

 2. Erstat tallet i feltet Værdi med 3, og klik så på Luk.

 3. Hvis feltet ikke automatisk opdateres, tryk pĂĄ F9.

Støt os venligst!