Oprettelse af en sidetypografi baseret på den aktuelle side

Du kan designe et sidelayout og derefter oprette en sidetypografi baseret på det.

For eksempel kan du oprette en sidetypografi, som viser et bestemt sidehoved, og en anden sidetypografi, som viser et andet sidehoved.

  1. Åbn et nyt tekstdokument, vælg Vis - Typografier og formatering, og klik så på ikonet Sidetypografier.

  2. Klik på ikonet Typografi-handlinger og vælg Ny typografi fra markering på undermenuen.

  3. Skriv et navn på siden i feltet Typografinavn og klik så på OK.

  4. Dobbeltklik navnet på listen for at anvende typografien til den aktuelle side.

  5. Vælg Indsæt - Sidehoved og sidefod - Sidehoved, og vælg den nye sidetypografi fra listen.

  6. Skriv den tekst, som du ønsker i sidehovedet. Placer markøren i hovedtekstområdet udenfor sidehovedet.

  7. Vælg Indsæt - Flere slags skift - Manuelt Skift…

  8. I området Type vælger du Sideskift og vælger så "Standard sidetypografi" i felter Typografi.

  9. Gentag trin 2-6 for at oprette en anden brugerdefineret sidetypografi med et andet sidehoved.

Støt os venligst!