Tilføjelse af kapitelnumre til billedtekster

Du kan inkludere kapitelnumre i billedtekster.

Du skal sikre dig, at teksten i dit dokument er organiseret i kapitler, og at kapiteltitler og eventuelle sektionstitler bruger en af de foruddefinerede afsnitstypografier for overskrifter. Du skal også tildele en nummereringsindstilling til overskrifternes afsnitstypografier.

  1. Marker det element, som du vil tilføje en billedtekst til.

  2. Vælg Indsæt - Billedtekst.

  3. Vælg en billedteksttitel fra feltet Kategori og vælg en nummereringstypografi i feltet Nummerering.
    Du kan også indtaste en billedtekst i denne dialog. Hvis du ønsker det, kan du indtaste tekst i feltet Billedtekst.

  4. Klik på Indstillinger.

  5. I feltet Niveau skal du vælge det antal overskriftsniveauer, som skal inkluderes i kapitelnummeret.

  6. Skriv det tegn, som du vil bruge til at adskille kapitelnummeret fra nummeret på billedteksten i feltet Skilletegn, og klik så på OK.

  7. I feltet Billedtekst, klik på OK.

Tipikon

LibreOffice kan automatisk tilføje en billedtekst, når du indsætter et objekt, en grafik eller en tabel. Vælg - LibreOffice Writer - Autobilledtekst.


Støt os venligst!