Tilføj Kapitelnumre til overskrifter

Du kan inkludere kapitelnumre i billedtekster.

Du skal sikre dig, at teksten i dit dokument er organiseret i kapitler, og at kapiteltitler og eventuelle sektionstitler bruger en af de foruddefinerede afsnitstypografier for overskrifter. Du skal også tildele en nummereringsindstilling til overskrifternes afsnitstypografier.

  1. Marker det element, som du vil tilføje en billedtekst til.

  2. Vælg Indsæt - Billedtekst.

  3. Vælg en overskriftstitel i feltet Kategori og vælg et nummereringsskema i feltet Nummerering.
    Du kan også indtaste en overskriftstekst i denne dialog. Hvis du vil, indtaster du tekst i feltet Overskrift.

  4. Klik på Indstillinger.

  5. I feltet Niveau skal du vælge det antal overskriftsniveauer, som skal inkluderes i kapitelnummeret.

  6. Skriv det tegn, som du vil bruge til at adskille kapitelnummeret fra nummeret på billedteksten i feltet Skilletegn, og klik så på OK.

  7. I feltet Billedtekst, klik på OK.

Tipikon

LibreOffice kan automatisk tilføje en billedtekst, når du indsætter et objekt, en grafik eller en tabel. Vælg - LibreOffice Writer - Autobilledtekst.


Støt os venligst!