Bruge billedtekster

I tekstdokumenter kan du føje fortløbende nummererede billedtekster til grafik, tabeller, rammer og tegneobjekter.

Du kan rediger teksten og nummereringsintervallet for forskellige slags billedtekster.

Noteikon

Når du føjer en billedtekst til et billede eller til et objekt, bliver objektet og billedteksten placeret sammen i en ny ramme. Når du føjer en billedtekst til en tabel, bliver billedteksten indsat som et afsnit ved siden af tabellen. Når du føjer en billedtekst til en ramme, bliver billedteksten tilføjet teksten inde i rammen enten før eller efter den eksisterende tekst.


Tipikon

For at flytte både objektet og billedteksten, skal du trække rammen som indeholder disse punkter. For at opdatere billedtekstens nummerering efter du har flyttet rammen, skal du trykke F9.


For at angive en billedtekst gør følgende:

  1. Marker det element, som du vil tilføje en billedtekst til.

  2. Vælg Indsæt - Billedtekst.

  3. Vælg de ønskede indstillinger og klik så på OK. Hvis du ønsker det, kan du også indtaste en anden tekst i feltet Kategori, for eksempel Figur.

Noteikon

Du kan redigere billedtekst direkte i dokumentet.


En billedtekst er formateret med den afsnitstypografi, som svarer til navnet på billedtekstens kategori. Hvis du for eksempel indsætter en "Tabel"-billedtekst, bliver afsnitstypografien "Tabel" anvendt på billedteksten.

Tipikon

LibreOffice kan automatisk tilføje en billedtekst, når du indsætter et objekt, en grafik, en ramme eller en tabel. Vælg - LibreOffice Writer - Autobilledtekst.


Støt os venligst!