Visning af resultatet af en tabelberegning i en anden tabel

Du kan lave en beregning på celler i en tabel og vise resultatet i en anden tabel.

  1. Åbn et tekstdokument, indsæt en tabel med flere kolonner og rækker og indsæt så en anden tabel bestående af en enkelt celle.

  2. Indtast tal i nogle af cellerne på den store tabel.

  3. Placer markøren i tabellen med den enkelte celle og tryk så på F2.

  4. I Formellinjen, skal du indtaste den funktion, som du vil udføre, for eksempel, =SUM.

  5. Klik i en celle i den største tabel, som indeholder et tal, tryk på plustegnet (+) og klik så i en anden celle, som indeholder et tal.

  6. Tryk på Enter.

Noteikon

Hvis du vil, kan du formatere tabellen til at opføre sig som normal tekst. Du skal indsætte tabellen i en ramme, og så forankre rammen som et tegn. Rammen forbliver forankret til den tilstødende tekst, når du indsætter eller sletter tekst.


Støt os venligst!