Beregning af komplekse formler i tekstdokumenter

Du kan bruge foruddefinerede funktioner i en formel og så indsætte resultatet af beregningen i et tekstdokument.

For eksempelvis at beregne middelværdien af tre tal, skal du gøre følgende:

  1. Klik i dokumentet, der hvor du vil indsætte formlen, og tryk så F2.

  2. Klik på ikonet Formel, og vælg "Middelværdi" fra listen over statistiske funktioner.

  3. Indtast de tre tal, adskilt af lodrette streger (|).

  4. Tryk Enter. Resultatet bliver indsat som et felt i dokumentet.

For at redigere formlen, dobbeltklik i feltet i dokumentet.

Støt os venligst!