Beregner summen af en række tabelceller

 1. Vælg Tabel - Indsæt tabel og indsæt en tavel med en kolonne og mere end en række i tekstdokumentet.

 2. Skriv et tal i hver celle af kolonnen, men lad den sidste celle i kolonnen være tom.

 3. Placer markøren i den sidste celle af kolonnen og klik så på ikonet Sum på værktøjslinjen Tabel.
  Værktøjslinjen Formel vises med indtastningen "=sum".

 4. Klik i den første celle af dem, du vil addere, træk til den sidste celle og slip så.
  LibreOffice indsætter en formel til at beregne summen af værdierne i den aktuelle kolonne.

 5. Tryk Enter eller klik Anvend i Formellinjen.
  Summen af værdierne i den aktive kolonne fremkommer i cellen.

Hvis du indtaster et andet tal hvor som helst i kolonnen, bliver summen opdateret, så snart du klikker i den sidste kolonnecelle.

Tilsvarende kan du også hurtigt beregne summen af en række med tal.

Støt os venligst!