Beregning og indsættelse af resultatet af en formel i et tekstdokument

Hvis din tekst allerede indeholder en formel, for eksempel "12+24*2", kan LibreOffice beregne og derefter indsætte formlens resultat i dit dokument uden at bruge Formellinjen.

  1. Marker formlen i teksten. Formlen kan kun indeholde tal og operatorer og må ikke indeholde mellemrum.

  2. Choose Tools - Calculate, or press +Plus Sign (+).

  3. Place the cursor where you want to insert the result of the formula, and then choose Edit - Paste, or press +V.
    The selected formula is replaced by the result.

Støt os venligst!