Beregning og indsættelse af resultatet af en formel i et tekstdokument

Hvis din tekst allerede indeholder en formel, for eksempel "12+24*2", kan LibreOffice beregne og derefter indsætte formlens resultat i dit dokument uden at bruge Formellinjen.

  1. Marker formlen i teksten. Formlen kan kun indeholde tal og operatorer og må ikke indeholde mellemrum.

  2. Vælg Funktioner - Beregn, eller tryk+Plustegn (+).

  3. Placer markøren der hvor du vil indsætte resultatet af formlen, og vælg derefter Rediger - Indsæt, eller tryk +V.
    Den markerede formel erstattes af resultatet.

Formellinje

Beregning i tekstdokumenter

Beregning af komplekse formler i tekstdokumenter

Beregner summen af en række tabelceller

Beregning på tværs af tabeller

Støt os venligst!