Beregning i tekstdokumenter

Du kan indsætte en beregning direkte ind i et tekstdokument eller ind i en teksttabel.

  1. Klik i dokumentet, hvor du vil indsætte beregningen, og tryk så F2. Hvis du er i en tabelcelle, indtast et lighedstegn =.

  2. Indtast beregningen, som du vil indsætte, for eksempel =10000/12, og tryk så på Enter.

Du kan også klikke på ikonet FormelFormellinjen og så vælge en funktion til din formel.

note

For at referere til celler i en teksttabel i Writer, skal cellens adresse eller celleområdet skrives i kantede parenteser. Hvis du for eksempel vil referere til en celle A1 fra en anden celle, skal du skrive =<A1> i cellen.


Celleindførsler, der begynder med lighedstegn (=)

For at skrive en celleindførsel, der begynder med et lighedstegn (=), indtaster du først et mellemrum og så lighedstegnet (=) og sletter så mellemrummet.

Støt os venligst!