Angive baggrundsfarver eller baggrundsgrafik

Du kan angive en baggrundsfarve eller bruge en grafik som baggrund for forskellige objekter i LibreOffice Writer.

For at tildele en baggrund til tekst

  1. Marker tegnene.

  2. Vælg Formater - Tegn.

  3. Klik på fanebladet Baggrund, og vælg baggrundsfarven.

For at tildele en baggrund til et afsnit

  1. Placer markøren i afsnittet eller marker flere afsnit.

  2. Vælg Formater - Afsnit.

  3. Vælg en baggrundsfarve eller en baggrundsgrafik på fanebladet Baggrund.

tip

For at vælge et objekt i baggrunden hold nede og klik på objektet. Eller brug Navigatoren til at vælge objektet.


For at tildele en baggrund til hele eller dele af en tabel

  1. Placer markøren i tabellen i tekstdokumentet.

  2. Vælg Tabel - Egenskaber.

  3. Vælg en baggrundsfarve eller en baggrundsgrafik på fanebladet Baggrund.

  4. I feltet For, vælg om farven eller grafikken skal gælde for den aktuelle celle, den aktuelle række eller hele tabellen. Hvis du vælger flere celler eller rækker før du åbner dialogen, gælder ændringen for markeringen.

tip

Du kan også bruge et ikon for at tilføj en baggrund til dele af en tabel.


tip

To apply a background color to cells, select the cells and use the Table Cell Background Color button dropdown on the Table toolbar.


tip

To apply a background color to a text paragraph within a cell, place the cursor into the text paragraph and then use the Background Color dropdown button on the Formatting toolbar.


Støt os venligst!