Angive baggrundsfarver eller baggrundsgrafik

Du kan angive en baggrundsfarve eller bruge en grafik som baggrund for forskellige objekter i LibreOffice Writer.

For at tildele en baggrund til tekst

  1. Marker tegnene.

  2. Vælg Formater ▸ Tegn.

  3. Klik på fanebladet Fremhævning og vælg baggrundsfarve.

For at tildele en baggrund til et afsnit

  1. Placer markøren i afsnittet eller marker flere afsnit.

  2. Vælg Formater - Afsnit.

  3. PÅ fanebladet Flade vælger du baggrundsfarven eller en baggrundsgrafik.

tip

For at vælge et objekt i baggrunden hold nede og klik på objektet. Eller brug Navigatoren til at vælge objektet.


For at tildele en baggrund til hele eller dele af en tabel

  1. Placer markøren i tabellen i tekstdokumentet.

  2. Vælg Tabel ▸ Egenskaber.

  3. Vælg en baggrundsfarve eller en baggrundsgrafik på fanebladet Baggrund.

  4. I feltet For, vælg om farven eller grafikken skal gælde for den aktuelle celle, den aktuelle række eller hele tabellen. Hvis du vælger flere celler eller rækker før du åbner dialogen, gælder ændringen for markeringen.

tip

Du kan også bruge et ikon for at tilføj en baggrund til dele af en tabel.


tip

For at anvende en baggrundsfarve på celler vælger du cellerne og bruger rulleknappen Tabelcellers Baggrundsfarve på værktøjslinjen Farver.


tip

For at anvende en baggrundsfarve på et tekstafsnit inde i en celle, placerer du markøren på tekstafsnittet og bruger så rulleknappen Baggrundsfarve på værktøjslinjen Formatering.


Støt os venligst!