Brug af Autotekst

I LibreOffice Writer, kan du lagre tekst - også med grafik, tabeller og felter - som Autotekst, så du hurtigt kan indsætte teksten senere. Hvis du vil, kan du også lagre formateret tekst.

For at oprette et Autotekstelement

 1. Vælg teksten, teksten med grafik, tabellen eller feltet, som du vil gemme som et Autotekst-element. Grafik kan kun lagres, hvis det er forankret som et tegn og der er mindst ét teksttegn foran og efter.

 2. Vælg Filer - Eksporter.

 3. Marker kategorien hvor du vil lagre Autoteksten.

 4. Skriv et navn som er længere end fire tegn. Dette giver dig mulighed for at bruge Autotekstindstillingen Vis resten af navnet som tip under skrivning. Hvis du vil, kan du ændre den foreslåede genvej.

 5. Klik på knappen Autotekst og vælg så Ny.

 6. Klik på knappen Luk.

For at indsætte et Autotekstelement

 1. Klik i dit dokument, hvor du vil indsætte et Autotekst-element.

 2. Vælg Funktioner - Autotekst.

 3. Marker Autoteksten, som du vil indsætte, og klik så på Indsæt.

Du kan også skrive genvejen for et Autotekst-element og så trykke F3 eller klikke på pilen ved siden af ikonet Autotekst på værktøjslinjenIndsæt og så vælge et Autotekst-element.

Tipikon

For hurtigt at indtaste en LibreOffice Math formel, skal du skrive fn, og så trykke F3. Hvis du indsætter mere end en enkelt formel, bliver formlerne nummereret sekventielt. For at indsætte dummytekst, skal du skrive dt og så trykke F3.


For at udskrive en liste af Autotekst-elementer

 1. Vælg Funktioner - Makroer - Administrer makroer - LibreOffice Basic.

 2. I trækontrollen Makro fra vælger du Programmakroer ▸ Gimmicks ▸ Autotekst.

 3. Vælg "Main" i listen eksisterende makroer i: AutoTekstog klik så på Udfør. En liste med de aktuelle Autotekst-elementer genereres i et separat tekstdokument.

 4. Vælg Filer - Udskriv.

Brug af Autotekst i netværksinstallationer

Du kan gemme Autotekst-elementer i forskellige biblioteker på et netværk.

For eksempel kan du lagre skrivebeskyttede Autotekst-elementer for dit firma på en central server og brugerdefinerede Autotekst-elementer i et lokalt bibliotek.

Stierne til Autotekst-bibliotekerne kan redigeres i konfigurationen.

To biblioteker bliver listet her. Det første er på serverinstallationen og den anden er i brugerkataloget. Hvis der er to Autotekst-elementer med det samme navn i begge biblioteker, vil elementet fra brugerkataloget blive brugt.

Støt os venligst!