Automatisk kontrol af stavning

Du kan få LibreOffice til at kontrollere stavningen automatisk, imens du taster, og understrege muligt forkert stavede ord med en rød bølget linje.

For at kontrollere stavning automatisk, mens du taster

  1. Vælg Funktioner - Automatisk stavekontrol.

  2. Højreklik på et ord med en rød bølget understregning, og vælg så et foreslået erstatningsord fra listen eller fra undermenuen Autokorrektur.

Hvis du vælger et ord fra undermenuen Autokorrektur, vil det understregede ord og erstatningsordet automatisk tilføjes til listen autokorrekturlisten for det aktuelle sprog. For at se autokorrekturlisten, vælg Funktioner - Autokorrektur - Autokorrekturindstillinger..., og klik så på fanebladet Erstat.

Du kan også tilføje det understregede ord til din brugerdefinerede ordbog ved at vælge Tilføj.

For at udelukke ord fra stavekontrollen

  1. Marker de ord, som du vil udelade.

  2. Klik på sprogkontrolelementet på statuslinjen for at åbne en menu.

  3. Vælg "Ingen (kontroller ikke stavning)".

Oprettelse af en ny ordbog.

Tilføjelse af undtagelser til Autokorrekturliste

Kontrollerer stavning og grammatik

Støt os venligst!