Arrangere kapitler i Navigatoren

Du kan flytte overskrifter og underordnet tekst op og ned i en dokumenttekst ved at bruge Navigatoren. Du kan også flytte overskrifter et niveau op eller ned. For at bruge denne mulighed, skal du formatere overskrifterne i dit dokument med en af de foruddefinerede afsnitstypografier for overskrifter. For at anvende en brugerdefineret afsnitstypografi til en overskrift, vælg Funktioner - Kapitelnummerering vælg typografien i feltet Afsnitstypografi, og dobbeltklik så på et tal i listen Niveauer.

tip

For hurtigt at flytte tekstmarkøren til en overskrift i dokumentet, dobbeltklik på overskriften i listen i Navigator.


For at fastgøre Navigator, træk titellinjen til kanten af arbejdsområdet. For at frigøre Navigator, dobbeltklik på dens ramme mens du holder tasten nede.

For at flytte en overskrift opad eller nedad i dokumentet

warning

Vær sikker på at alle overskriftsniveauer vises i Navigator. Som standard vises alle niveauer. Se trin forneden om hvordan man ændrer, hvilke overskriftsniveauer der vises.


  1. Standardlinjen skal du klikke på Navigator-ikonetNavigator-ikon for at åbne Navigatoren.

  2. I Navigatoren klikker du på ikonet Indholdsvisning Ikonet Indholdsvisning.

  3. Gør et af følgende:

  1. Træk en overskrift til en ny placering i listen i Navigator.

  2. Klik på en overskrift på listen i Navigator og klik så på ikonet Flyt kapitel et niveau opikonet Flyt op eller på ikonet Flyt kapitel et niveau nedikonet Flyt ned.

note

For at flytte overskriften uden den underordnede tekst skal du holde nede, mens du trækker eller klikker på et af ikonerne Kapitel op eller Kapitel ned.


For at hæve eller sænke niveauet af en overskrift

  1. Vælg overskriften i listen i Navigator.

  2. Klik på ikonet Flyt kapitel et niveau opikonet Flyt op eller på ikonet Flyt kapitel et niveau nedikonet Flyt ned.

For at ændre antallet af overskriftsniveauer der bliver vist

Klik på ikonet Viste overskriftsniveauer ikonet Viste overskriftsniveauer, og vælg så et tal fra listen.

Støt os venligst!