Placering af objekter

Et objekt, som for eksempel et billede, placeres i et dokument med ankre, der er fastgjort til andre elementer.

Et anker bestemmer et objekts referencepunkt. Referencepunktet kan være den side eller ramme, hvor objektet er, et afsnit eller endda et tegn. Et billede har altid et anker og dermed et referencepunkt.

Et anker flytter med det element, det er knyttet til, når dokumentet redigeres. Et objekt beholder sin position i forhold til referencepunktet, bestemt af dets anker, sådan at når referencepunktet flyttes eller ændres, flyttes objektet med i forhold til det.

Følgende forankringsindstillinger er tilgængelige:

Forankring

Effekt

Som tegn

Forankrer det valgte objekt som et tegn i den aktuelle tekst. Hvis højden af det valgte objekt er større end den aktuelle skrifttypestørrelse, øges højden af den linje, der indeholder objektet.

For at centrere et billede på en HTML-side skal du indsætte billedet, forankre det "som tegn" og så centrere afsnittet.

Til tegn

Forankrer det valgte objekt til det afsnit, der indeholder det tegn, som ankeret er knyttet til. Objektets referencepunkt er begyndelsen at det afsnit, der indeholder tegnet.

Hvis du for eksempel deler et afsnit på et punkt før ankeret, flyttes referencepunktet til begyndelsen af det nye afsnit og objektet flyttes i forhold til dette punkt. Hvis du lægger dette afsnit sammen det foregående, flyttes referencepunktet til begyndelsen af det sammenlagte afsnit og objektet flyttes i forhold til det.

Til afsnit

Forankrer det valgte objekt til det aktuelle afsnit.

Til side

Forankrer det valgte objekt til den aktuelle side.

Til ramme

Forankrer det valgte element til den omgivende ramme.


Når du indsætter et objekt, en grafik eller en ramme, viser der sig et ankerikon der, hvor objektet er forankret. Du kan flytte et anker eller, med andre objektbegrænsninger i tankerne, placere et objekt i forhold til ankerets referencepunkt ved at trække objektet. For at ændre et elements forankringsindstillinger højreklikker du på elementet og vælger derefter en indstilling på undermenuen Anker.

Støt os venligst!