Placering af objekter

Du kan bruge ankre til at placere et objekt, grafik eller en ramme i et dokument. Et forankret element forbliver på plads, eller flytter når du ændrer dokumentet. De følgende forankringsindstillinger er tilgængelige:

Forankring

Effekt

Som tegn

Forankrer det valgte element som et tegn i den aktuelle tekst. Hvis højden for det valgte element er større end den valgte skrifttypestørrelse, vil højden af linjen, som indeholder elementet, blive forøget.

For at centrere et billede på en HTML-side skal du indsætte billedet, forankre det "som tegn" og så centrere afsnittet.

Til tegn

Forankrer det valgte element til et tegn.

Til afsnit

Forankrer det valgte element til det aktuelle afsnit.

Til side

Forankrer det valgte element til den nuværende side.

Til ramme

Forankrer det valgte element til den omgivende ramme.


Når du indsætter et objekt, grafik eller en ramme, dukker et ankerikon op, der hvor elementet bliver forankret. Du kan placere et forankret element ved at trække elementet til en anden placering. For at ændre indstillinger for forankringen af et element skal du højreklikke på elementet og så vælge en indstilling fra undermenuen Forankring.

Støt os venligst!