Dokumentklassifikation

Dokumentklassificering og sikkerhed er et vigtigt emne for virksomheder og myndigheder.

Informationer udveksles mellem brugere og organisationer som samarbejder om at nå et fælles mål. Når det involverer følsomme informationer, antages det at parterne har aftalt hvilke informationer der er følsomme og hvordan sådanne informationer identificeres og håndteres. Enhver modtager er materiale vil besvare afsenderen på baggrund af de aftalte procedurer for at verificere følsomheden af informationerne.

LibreOffice tilbyder en standardiseret måde at videregive følsomme informationer på, og kan bruges mellem partnere hvis interagerende systemer skal implementeres. Det giver et sæt standard “felter” som kan bruges til at holde den følsomme information. Den prøver ikke at definere hvad indholdet af disse “felter” skal være. Denne tilgang er en forbedring i forhold til det eneste nuværende alternativ, der for udbyderen er en tilfældig måde at udtrykke følsomhed på, der ikke er brugbar for modtageren.

Mens denne standard er udviklet med henblik på at det ville være gældende i ethvert domæne, har LibreOffice beholdt rumfarts- og forsvarsindustriens terminologi og kategorier, hvorimod opmærkning af følsomheden stammer fra nationale sikkerhed, eksportkontrol og intellektuelle ejendomsrettigheder.

LibreOffice har implementeret de åbne standarder produceret af TSCP (Transglobal Secure Collaboration Participation, Inc.) uafhængigt af en speciel udbyder. To af disse er interessante:

BAF-kategorier

Standard BAF-kategorier for LibreOffice listes herunder.

Tipikon

Kun kategorien "Intellektuelle rettigheder" vil ændre dokumentets udseende med et vandmærke, felter i sidehoved og sidefod samt en informationslinje øverst i dokumentet. Hvert enkelt element i dokumentet kontrolleres af klassifikations-konfigurationsfilen.


Intellektuelle rettigheder

Intellektuelle rettigheder er et generisk begreb som dækker dokumentets indhold. Vælg denne kategori for almindelig klassifikation af dokumenter.

National sikkerhed

Vælg kategorien National Sikkerhed for dokumentet. Den valgte kategori gemmes sammen med dokumentet som BAILS metadata i filegenskaber og der sker ingen visuel ændring i dokumentet eller programmets brugergrænseflade.

Eksportkontrol

Vælg kategorien Eksport Kontrol for dokumentet. Den valgte kategori gemmes sammen med dokumentet som BAILS metadata i filegenskaber og der sker ingen ændring i dokumentets layout eller i programmets brugergrænseflade.

Advarselsikon

Se dit firmas data sikkerhedspolitik og spørg din informationssikkerhedsmedarbejder for instruktioner om anvendelsen af dokumentklassifikation.


Standardniveau for klassifikation

LibreOffice har standardniveauer for dokumentklassifikation (BAILS) som vist herunder, sorteret efter stigende niveau for forretningshemmelighed:

Tilpasse klassifikationsniveauer.

LibreOffice tillader brugertilpasning af klassifikationsniveauer for din forretning. for at tilpasse niveauernes antal og navne kopierer du filen eksample.xml, der er placeret i - LibreOffice - Stier - Klassifikation til en lokal folder rediger indholdet.

Tipikon

Brug filen med dit LibreOffice sprog i navnet som eksempel.


Gem filen og ret klassifikationsstien i indstillingerne herover for at tilgĂĄ filen.

Tipikon

Din systemadministrator kan placere filen på netværket, så alle brugere kan tilgå indstillingsfilen for klassifikation.


Indsætte indhold i dokumenter med forskellige klassifikationsniveauer.

For at forhindre brud på sikkerhedspolitikken, kan indhold med høj klassifikationsniveau ikke indsættes i dokumenter med lavere niveau. LibreOffice vil vise en advarsel på skærmen når det konstateres at indhold fra klippebordet fra højere klassifikationsniveau end dokumentet du indsætter i.

Klassificeringslinje

Klassificeringslinjen indeholder værktøjer til at sikre dokumenthandlinger.

Værktøjslinjen Klassifikation indeholder rullelister, som hjælper dig med at vælge dokumentets sikkerhedsniveau ifølge BAF-kategori-politikken og BAILS-niveauer. LibreOffice vil tilføje brugerstyrede felter i dokumentets egenskaber (Filer - Egenskaber, fanen Tilpassede Egenskaber) for at gemme klassifikationspolitikken som metadata i dokumentet.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Gå ti menuen Vis - Værktøjslinjer og vælg Klassifikation


Støt os venligst!