Genvejstaster for LibreOffice Writer

Du kan bruge genvejstaster til hurtigt at udføre almindeligt forekommende opgaver i LibreOffice. Dette afsnit giver en oversigt over standardgenvejstaster for LibreOffice Writer.

Noteikon

Nogle af genvejstasterne kan være tildelt til dit operativsystem. Taster, som er tildelt til operativsystemet, er ikke tilgængelige i LibreOffice. Prøv at tildele forskellige taster enten i LibreOffice i Funktioner - Tilpas - Tastatur eller i dit operativsystem.


Du kan ogsĂĄ bruge de generelle genvejstaster i LibreOffice.

Funktionstaster til LibreOffice Writer

Genvejstaster

Effekt

F2

Formellinje

+F2

Indsæt felter

F3

Fuldfør Autotekst

+F3

Rediger Autotekst

Skift+F4

Marker næste ramme

Ctrl+Skift+F4

Ă…bn Datakildevisning

F5

Navigator til/fra

Skift+F5

Flytter markøren til den position, som den havde, da dokumentet sidst blev gemt, inden det sidst blev lukket.

+Skift+F5

Navigator til, gĂĄ til sidenummer

F7

Retskrivning

+F7

Synonymordbog

F8

Filtypenavn tilstand

+F8

Feltskygger til/fra

Skift+F8

Supplerende valg-tilstand

Ctrl+Skift+F8

Blokmarkeringstilstand

F9

Opdater felter

+F9

Vis felter

Skift+F9

Beregn tabel

+Skift+F9

Opdater indtastningsfelter og indtastningslister

+F10

Kontroltegn til/fra

Typografivindue til/fra

Skift+F11

Opret typografi

+F11

Sæt fokus til feltet Anvend typografi

+Skift+F11

Opdater typografi

F12

SlĂĄ Sorteret liste til/fra

+F12

Indsæt eller rediger tabel

Skift+F12

SlĂĄ Usorteret liste til/fra

+Skift+F12

Sorteret / Usorteret liste fra


Genvejstaster for LibreOffice Writer

Genvejstaster

Effekt

+A

Marker alt

+J

Lige margener

+D

Dobbelt understreget

+E

Centreret

+H

Søg og erstat

+Skift+P

Hævet skrift

+L

Venstrejusteret

+R

Højrejusteret

+Skift+B

Sænket skrift

Gendan sidste handling

+0 (zero)

Apply Body Text paragraph style

+1

Anvend afsnitstypografien Overskrift 1

+2

Anvend afsnitstypografien Overskrift 2

+3

Anvend afsnitstypografien Overskrift 3

+4

Anvend afsnitstypografien Overskrift 4

+5

Anvend afsnitstypografien Overskrift 5

+ Plustast(+)

Beregner den markerede tekst og kopierer resultatet til udklipsholderen.

+bindestreg(-)

Bløde bindestreger; orddeling angivet af dig.

+Skift+minus (-)

HĂĄrd bindestreg (bliver ikke brugt til orddeling)

+gangetegn * (kun pĂĄ numerisk tastatur)

Kør makrofelt

+Skift+Mellemrum

HĂĄrde mellemrum. HĂĄrde mellemrum bliver ikke brugt til orddeling og bliver ikke udvidet, hvis teksten har lige margener.

Skift+Enter

Linjeskift uden afsnitsskift

+Enter

Manuelt sideskift

+Skift+Enter

Kolonneskift i flerkolonnede tekster

+Enter

Indsætter et nyt afsnit uden nummerering inde i en liste. Virker ikke når markøren er ved slutningen af listen.

+Enter

Indsætter et nyt afsnit umiddelbar før eller efter en sektion eller en tabel.

Ved sektioner skal markøren være placeret på det første eller sidste tegn. Ved tabeller skal markøren være placeret på det første tegn i den første celle eller på sidste tegn i den sidste celle.

Venstrepil

Flyt markør til venstre

Skift+Venstrepil

Flyt markør med markering til venstre

+Venstrepil

GĂĄ til begyndelse af ord

+Skift+Venstrepil

Markerer til venstre ord for ord

Højrepil

Flyt markør til højre

Skift+Højrepil

Flyt markør med markering til højre

+Højrepil

Gå til begyndelsen af næste ord

+Skift+Højrepil

Markerer til højre ord for ord

Pil op

Flyt markør en linje op

Skift+Pil op

Markerer linjer opefter

Ctrl+Pil op

Flyt markøren til begyndelsen af afsnittet. Næste tastetryk flytter markøren til begyndelsen af forrige afsnit.

Skift+Pil op

Marker til begyndelsen af afsnittet. Næste tastaturtryk udvider markeringen til begyndelsen af forrige afsnit

Pil ned

Flyt markøren en linje ned

Skift+Pil ned

Markerer linjer nedefter

+Pil ned

Flyt markør til begyndelse af det foregående afsnit.

Skift+Pil ned

Marker til slutningen af afsnittet. Næste tastaturtryk udvider markeringen til slutningen af næste afsnit

GĂĄ til begyndelse af linje

Gå hen og vælg til begyndelsen af en linje

GĂĄ til slutningen af linje

GĂĄ og marker til slutningen af linjen

GĂĄ til begyndelsen af dokument

GĂĄ og marker tekst til begyndelsen af dokument

GĂĄ til slutningen af dokument

Gå hen og vælg tekst til slutningen af dokument

+SideOp

Skift markør mellem tekst og sidehoved

+SideNed

Skift markør mellem tekst og sidefod

Insert

Indsætningstilstand til/fra

Page Up

Skærmside op

Skift+Page Up

Flyt en skærmside op med markering

Page Down

Flyt en skærmside ned

Skift+Page Down

Flyt en skærmside ned med markering

Slet tekst til slutningen af ord

+Tilbage

Slet tekst til begyndelse af ord

I en liste: slet et tomt afsnit foran det aktuelle afsnit

Slet tekst til slutningen af en sætning

+Skift+Tilbagetast

Slet tekst til begyndelsen af en sætning

+Tab

Næste forslag med Automatisk ordfuldførelse

+Skift+Tab

Brug forrige forslag med Automatisk ordfuldførelse

+Skift+V

Indsætter indholdet af klippebordet som uformateret tekst.

+ dobbeltklik eller + Skift + F10

Brug denne kombination til hurtigt at fastgøre eller frigøre Navigator, vinduet Typografier og formatering eller andre vinduer


Shortcut Keys for Paragraphs, List Paragraphs, Outline Levels and List Levels

Genvejstaster

Effekt

+PilOp

Flyt det aktive afsnit eller markerede afsnit et afsnit op.

+PilNed

Flyt det aktive afsnit eller markerede afsnit et afsnit ned.

Tabulator

With the cursor positioned in front of a paragraph with paragraph style “Heading X” (X = 1–9), the outline level is moved down one level. For list paragraphs, the list level is moved down one level.

Skift+Tabulator

With the cursor positioned in front of a paragraph with paragraph style “Heading X” (X = 2–10), the outline level is moved up one level. For list paragraphs, the list level is moved up one level.

+Tab

With the cursor placed anywhere in a heading or list paragraph: Increases the alignment for all headings. For list paragraphs, increases the alignment for all paragraphs in the same list.

+Shift+Tab

With the cursor placed anywhere in a heading or list paragraph: Decreases the alignment for all headings. For list paragraphs, decreases the alignment for all paragraphs in the same list.


note

To insert a tab at the beginning of a heading or list paragraph, use the Numbering followed by option in the Position tab in the Heading Numbering or Bullets and Numbering dialog. Alternatively, a tab can be copied and then pasted at the beginning.


Genvejstaster for tabeller i LibreOffice Writer

Genvejstaster

Effekt

+A

Hvis den aktive celle er tom: markerer hele tabellen. Ellers: markerer indholdet af den aktive celle. Tryk igen markerer hele tabellen.

+Home

Hvis den aktive celle er tom: går til begyndelsen af tabellen. Ellers: første tastetryk går til begyndelsen af den aktive celle, andet tastetryk går til begyndelsen af den aktuelle tabel, tredje tastetryk går til begyndelsen af dokument.

+End

Hvis den aktive celle er tom: går til slutningen af tabellen. Ellers: første tastetryk hopper til slutningen af den aktive celle, andet tastetryk hopper til slutningen af den aktuelle tabel, tredje tastetryk hopper til slutningen af dokumentet.

+Tab

Indsæt et tabulatorstop (kun i tabeller). Afhængigt af dit system, skal du måske bruge +Tab i stedet for.

+piletaster

Forøger/formindsker størrelsen af kolonnen/rækken ved den højre/nedre cellekant

+Skift+piletaster

Forøg/formindsk størrelsen af kolonnen/rækken ved den venstre/øvre cellekant

+piletaster

Like , men kun den aktuelt markerede celle ændres

+Skift+piletaster

Like , men kun den aktuelt markerede celle ændres

+Skift+T

Fjerner cellebeskyttelse fra alle markerede tabeller. Hvis ingen tabel er markeret, vil cellebeskyttelsen blive fjernet fra alle tabeller i dokumentet.

Skift++Del

Hvis ingen hel celle er markeret, vil teksten fra markøren til slutningen af den aktuelle sætning blive slettet. Hvis markøren er ved slutningen af en celle, og ingen hel celle er markeret, vil indholdet af den næste celle blive slettet.

Hvis ingen hele celler er valgt og markøren er ved slutningen af tabellen, vil afsnittet som følger efter tabellen blive slettet, med mindre det er det sidste afsnit i dokumentet.

Hvis en eller flere celler vælges, bliver alle rækker med valgte celler slettet. Hvis alle rækker vælges helt eller delvist, bliver hele tabellen slettet.


Genvejstaster til at flytte og ændre størrelse på rammer, grafik og objekter

Genvejstaster

Effekt

Esc

Markør er inde i en ramme, og ingen tekst er valgt: Escape vælger rammen.

Ramme er valgt: Escape sletter markøren fra rammen.

F2 eller Enter eller en vilkårlig tast, som giver et tegn på skærmen

Hvis der vælges en ramme: placeres markøren i slutningen af teksten i rammen. Hvis du trykker på en tast, der laver et tegn på skærmen, og dokumentet er i redigeringsfunktion, tilføjes tegnet til teksten.

+piletaster

Flyt objekt.

+piletaster

Ændrer størrelse ved at flytte nederste højre hjørne.

+Skift+piletaster

Ændrer størrelse ved at flytte øverste venstre hjørne.

+Tab

Markerer ankeret pĂĄ et objekt (i Rediger punkter - tilstand).


Støt os venligst!