Tilføj til liste

Medtag valgte afsnit, uanset om det er et listeelement eller ej, som en del af en liste.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater ▸ Lister ▸ Tilføj til liste.

Højreklik på et afsnit og vælg Liste ▸ Tilføj til liste.

På værktøjslisten Punktopstilling klikker du på ikonet Tilføj til liste .

Tilføj til liste

Tilføj til liste


Liste-etiketteringen og Indrykningsformateringen anvendes på de valgte afsnit. Placeringen af afsnittene i dokumentet ændres ikke.

Tilføj fortløbende listeelementer til den umiddelbart foranstående liste

  1. Vælg et eller flere fortløbende liste-elementer, startende fra det første element, som du vil tilføje til den umiddelbart foranstående liste.

  2. Højreklik hvor som helst på den fremhævede markering og vælg Liste ▸ Føj til liste.

tip

Brug denne fremgangsmåde til kombinere to lister.


Tilføj valgte afsnit til en liste

  1. Vælg afsnit, uanset om de er i en liste eller ej, til tilføjelse på en liste.

    Ved multimarkeringer holder du Ctrl-tasten nede efter den første markering. Det er nok at markere et tegn i hvert afsnit for at vælge afsnittet. Du kan slippe Ctrl-tasten uden at miste markeringer, men for at bevare markeringen skal du trykke på den, hver gang du klikker i dokumentet .

  2. Hold Ctrl-tasten nede, mens du markerer mindst et tegn på listen, slip derefter Ctrl-tasten.

  3. Gør et af følgende:

note

Denne fremgangsmåde virker på sorterede og usorterede lister.


Støt os venligst!