Tilføj til liste

Medtag valgte afsnit, uanset om det er et listeelement eller ej, som en del af en liste.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater ▸ Lister ▸ Tilføj til liste.

Højreklik på et afsnit og vælg Liste ▸ Tilføj til liste.

På værktøjslisten Punktopstilling klikker du på ikonet Tilføj til liste .

Tilføj til liste

Tilføj til liste


Liste-etiketteringen og Indrykningsformateringen anvendes på de valgte afsnit. Placeringen af afsnittene i dokumentet ændres ikke.

Tilføj fortløbende listeelementer til den umiddelbart foranstående liste

  1. Vælg et eller flere fortløbende liste-elementer, startende fra det første element, som du vil tilføje til den umiddelbart foranstående liste.

  2. Right-click anywhere in highlighted selection, choose List - Add to List.

tip

Brug denne fremgangsmåde til kombinere to lister.


Tilføj valgte afsnit til en liste

  1. Vælg afsnit, uanset om de er i en liste eller ej, til tilføjelse på en liste.

    For multiple selections, press and hold the Ctrl key after the first selection. Only one character needs to be selected in each paragraph to be added. The Ctrl key can be released without losing the selections, but must be pressed whenever clicking in the document to preserve the selection.

  2. Press and hold the Ctrl key, select at least one character in the list, then release the Ctrl key.

  3. Gør et af følgende:

note

Denne fremgangsmåde virker på sorterede og usorterede lister.


Støt os venligst!