Tilføj til liste

Medtag valgte afsnit, uanset om det er et listeelement eller ej, som en del af en liste.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater ▸ Lister ▸ Tilføj til liste.

Højreklik på et afsnit og vælg Liste ▸ Tilføj til liste.

På værktøjslisten Punktopstilling klikker du på ikonet Tilføj til liste .

Tilføj til liste

Tilføj til liste


Liste-etiketteringen og Indrykningsformateringen anvendes på de valgte afsnit. Placeringen af afsnittene i dokumentet ændres ikke.

Tilføj valgte afsnit til en liste

  1. Vælg afsnit, uanset om de er i en liste eller ej, til tilføjelse på en liste.

    Ved flere udvalg holder du Ctrl-tasten nede efter den første markering. Ctrl-tasten kan slippes uden at tabe udvalgene, men den skal holdes nede, når du klikker på dokumentet.

  2. Tryk og hold Ctrl-tasten nede og placer derefter markøren på listen.

  3. Gør et af følgende:

note

Denne fremgangsmåde virker på sorterede og usorterede lister.


Tilføj fortløbende listeelementer til den umiddelbart foranstående liste

  1. Vælg et eller flere fortløbende liste-elementer, startende fra det første element, som du vil tilføje til den umiddelbart foranstående liste.

  2. Højre klik og vælg Liste - Tilføj til liste.

tip

Brug denne fremgangsmåde til kombinere to lister.


Støt os venligst!