Indsæt felter

Klik for at åbne dialogen Felter. Klik på pilen ved siden af ikonet og vælg det ønskede felt fra undermenuen.

Du kan vælge følgende funktioner:

Dato

Indsætter dags dato som et felt. Standard datoformat bliver brugt, og datoen bliver ikke opdateret automatisk.

Klokkeslæt

Indsætter det aktuelle klokkeslæt som et felt. Klokkeslættet bliver taget direkte fra dit operativsystems indstillinger. Der anvendes et fast klokkeslætsformat, som ikke kan opdateres ved at bruge funktionstasten F9.

Sidetal

Indsætter det aktuelle sidetal som et felt på markørens position. Standardindstillingen er at bruge tegntypografien Sidetal.

Sideantal

Indsætter det totale sideantal i dokumentet som et felt.

Emne

Indsætter emnet, der er specificeret i dokumentegenskaberne, som et felt. Dette felt viser data, der er indtastet i feltet Emne under Filer - Egenskaber - Beskrivelse.

Titel

Indsætter titlen, der er specificeret i dokumentegenskaberne, som et felt. Dette felt viser data, der er indtastet i feltet Titel under Filer - Egenskaber - Beskrivelse.

Førsteforfatter (felt)

Indsætter her navnet på den person, der oprettede dokumentet, som et felt. Feltet anvender indtastningen fra - LibreOffice - Brugerdata.

Andre

Indsætter et felt på den aktuelle markørplacering. Dialogen oplister alle tilgængelige felter.

Støt os venligst!