Indsæt

Klik på pilen ved siden af ikonet for at åbne en værktøjslinje med forskellige funktioner til at indsætte grafik, tabeller, dokumenter og specialtegn.

Ikon

Indsæt

Du kan vælge følgende funktioner:

Indsæt enkeltkolonneramme manuelt

Tegner en ramme som du trækker i dokumentet. Klik på pilen ved siden af ikonet for at vælge antal kolonner til rammen.

Icon Insert Frame

Insert Frame

Fra fil

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Ikonet Billede

Billede

Indsæt tabel

Indsætter en tabel i dokumentet. Du kan også klikke på pilen, trække for at markere antallet af rækker og kolonner som tabellen skal bestå af, og så klikke i den sidste celle.

Icon Insert Table

Insert Table

Indsæt dokument

Indsætter indholdet af et andet dokument i den aktuelle dokument på markørens plads.

Icon Text from File

Tekst fra fil

Indsæt specialtegn

Lader en bruger indsætte tegn fra symbolområdet i de installerede skrifttyper.

Icon Special character

Specialtegn

Indsæt sektion

Indsætter en tekstsektion ved markørens placering i dokumentet. Du kan også markere en tekstblok og så vælge denne kommando for at oprette en sektion. Du kan bruge sektioner til at indsætte tekstblokke fra andre dokumenter, anvende brugerdefinerede spaltelayouts, eller for at beskytte eller skjule tekstblokke, hvis en betingelse er opfyldt.

Ikonet Sektion

Sektion

Indsæt bogmærke

Inserts a bookmark at the cursor position. You can then use the Navigator to quickly jump to the marked location at a later time. In an HTML document, bookmarks are converted to anchors that you can jump to from a hyperlink.

Icon Insert Bookmark

Insert Bookmark

Støt os venligst!