Indsæt

Klik på pilen ved siden af ikonet for at åbne en værktøjslinje med forskellige funktioner til at indsætte grafik, tabeller, dokumenter og specialtegn.

Ikon

Indsæt

Du kan vælge følgende funktioner:

Indsæt enkeltkolonneramme manuelt

Tegner en ramme som du trækker i dokumentet. Klik på pilen ved siden af ikonet for at vælge antal kolonner til rammen.

Ikonet Indsæt ramme

Indsæt ramme manuelt

Fra fil

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Ikonet Billede

Billede

Indsæt tabel

Indsætter en tabel i dokumentet. Du kan også klikke på pilen, trække for at markere antallet af rækker og kolonner som tabellen skal bestå af, og så klikke i den sidste celle.

Ikon

Tabel

Indsæt dokument

Indsætter indholdet af et andet dokument i den aktuelle dokument på markørens plads.

Ikon

Tekst fra fil

Indsæt specialtegn

Lader en bruger indsætte tegn fra symbolområdet i de installerede skrifttyper.

Ikonet Specialtegn

Specialtegn

Indsæt sektion

Indsætter en tekstsektion ved markørens placering i dokumentet. Du kan også markere en tekstblok og så vælge denne kommando for at oprette en sektion. Du kan bruge sektioner til at indsætte tekstblokke fra andre dokumenter, anvende brugerdefinerede spaltelayouts, eller for at beskytte eller skjule tekstblokke, hvis en betingelse er opfyldt.

Ikonet Sektion

Sektion

Indsæt bogmærke

Indsætter et bogmærke på markørens position. Du kan så bruge Navigator til hurtigt at hoppe til det valgte sted en anden gang. I et HTML-dokument konverteres bogmærker til ankre, du kan hoppe til fra et hyperlink.

Ikon

Bogmærke

Støt os venligst!