Direkte Markørtilstand

Aktiverer eller deaktiverer direkte-markøren. Du kan angive direkte-markørens opførsel ved at vælge - LibreOffice Writer - Formateringshjælp.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Rediger - Direkte markørtilstand

På værktøjslinjen Funktioner, klik

ikonet Slå Direkte markørtilstand til/fra

Skift Direkte-markør-tilstand


Direkte-markøren giver dig mulighed for at klikke i ethvert tomt område på en side for at placere tekst, billeder, tabeller, rammer og andre objekter.

Hvis du placerer direkte-markøren cirka i midten mellem venstre og højre margen på en side eller en tabelcelle, vil teksten, som du indsætter, være centreret. Tilsvarende vil tekst blive højrejusteret, når direkte-markøren er placeret på højre margen.

warning

Værktøjet Autokorrektur vil automatisk fjerne tomme afsnit, tabulatorer og mellemrum, der er indsat af direkte-markøren. Hvis du vil bruge direkte-markøren, så deaktiver Autokorrektur.


Direkte-markøren sætter tabulatorer for at placere markøren. Hvis du ændrer tabulatorerne senere, kan placeringen af teksten på siden også skifte.

Støt os venligst!