Sidetal

Indsætter det aktuelle sidetal som et felt på markørens position. Standardindstillingen er at bruge tegntypografien Sidetal.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - Felt - Sidetal


Hvis du gerne vil definere et anderledes format eller ændre sidetallet, skal du indsætte et felt med Indsæt - Felter - Flere felter og foretage de ønskede indstillinger i dialogen Felter. Det er også muligt at redigere et felt indsat med kommandoen Sidetal med Rediger - Felter. For at ændre sidetal skal du læse guiden Sidetal.

Støt os venligst!