Klokkeslæt

Indsætter det aktuelle klokkeslæt som et felt. Klokkeslættet bliver taget direkte fra dit operativsystems indstillinger. Der anvendes et fast klokkeslætsformat, som ikke kan opdateres ved at bruge funktionstasten F9.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - Felt - Klokkesæt


For at tildele et anderledes klokkeslætsformat eller indhente den aktuelle tid, så vælg Indsæt - Felter - Flere felter og foretag de ønskede ændringer i dialogen Felter. Desuden kan du når som helst ændre formatet af et indsat klokkeslætsfelt ved at vælge Rediger - Felter.

Støt os venligst!